به گزارش پارس ، « مصطفی کامالاک» رهبر حزب اسلام گرای سعادت ترکیه در گفتگو بافارس به سوالات متعددی از جمله وقایع پارک گزی میدان تقسیم استانبول و دلایل آغاز تظاهرات و گسترش آن به سراسر ترکیه، روند صلح بین دولت آنکارا و گروه جدایی طلب پ ک ک و روابط ترکیه با غرب و دیگر موضوعات جاری در ترکیه پرداخت.

کامالاک درباره وقایع پارک گزی معتقد است که بانکداران بزرگ و لابی های بزرگ رانت خوار که در سال های اخیر سودهای کلانی در سایه دولت اردوغان به جیب زدند، در پس پرده این وقایع قرار گرفته و در واقع پیام هایی به حزب حاکم عدالت و توسعه دادند.

وی همچنین می گوید که غرب هر چه را که می خواست از حزب حاکم عدالت و توسعه بدست آورد و حالا معتقد است که تاریخ مصرف این حزب به سر آمده است.

رهبر حزب اسلام گرای سعادت در مورد گروه پ ک ک هم نگران این است که این گروه به بهانه روند صلح تجدید قوا کرده و بار دیگر دست به ترور و خشونت بزند.

گسترش وقایع پارک گزی به تحریک اردوغان بود

مصطفی کامالاک درباره وقایع پارک گزی تصریح کرد: گسترش وقایع پارک گزی با اظهارات اردوغان و" چپاولگر" خطاب کردن مردم و تخریب چادرهای برپا شده در این منطقه شروع شد و متعاقب آن حزب جمهوریخواه خلق با وارد کردن طرفداران خود به میدان به این آتش دامن زد.

کامالاک با رد ادعای اردوغان مبنی بر حضور لابی های رانت خوار در پس پرده وقایع پارک گزی به دلیل کاهش نرخ بهره بانکی توسط دولت وی خاطرنشان کرد بهره خواران هیچ دلیلی برای این کار نداشتند، چونکه در طی ده سال اخیر و در دوران دولت حزب حاکم عدالت و توسعه این محافل بیش از همه منتفع شدند و این حزب با افزایش بهره بانکی در عمل این محافل را به طرز فزاینده ای تغذیه کرد و دولت آنکارا هر سال به طور متوسط ۵۰ میلیارد لیره ترک به بهره خواران پرداخت کرد.

سران کودتای پست مدرن ۲۸ فوریه در پشت پرده وقایع پارک گزی

کامالاک با رد تحریک مردم در وقایع پارک گزی توسط محافل رانت خوار و بهره خوار اظهار داشت: به عقیده من در بین دلایل داخلی وقایع پارک گزی میدان تقسیم باید نگرانی مردم را جستجو کرد. از منظر کلی در ترکیه باید گفت سران کودتای پست مدرن ۲۸ فوریه ۱۹۹۷ در پشت پرده وقایع پارک گزی قرار دارند. چرا که آمار و ارقام می گوید در ترکیه در طول دوران دولت حزب حاکم عدالت و توسعه رانت خواران و بهره خواران بیش از همه منتفع شده اند. لذا می توان گفت که این محافل به دلیل موضوعی مهم تر از بهره بانکی، یعنی به خطر افتادن آزادی عمل شان وارد عمل شدند.

غرب به خواسته های خود از ترکیه رسید

کامالاک خاطرنشان کرد: غرب تا دیروز از نخست وزیر اردوغان حمایت می کرد. اما امروز به نظر می رسد اردوغان انگار که مجبور به مبارزه با غرب شده است. درست مانند سال ۱۹۶۰ که مرحوم عدنان مندرس، نخست وزیر وقت ترکیه که می خواست کشورش را تبدیل به آمریکای کوچک کند، دست خالی از آمریکا بازگشت، اردوغان هم در سفر اخیرش به آمریکا به خواسته های خود نرسید و این بار رو به روسیه کرد و گفت با پیمان شانگهای همکاری خواهد کرد. غرب هم از این اظهارات ناراحت شد. غرب در واقع به همه خواسته های خود از ترکیه رسید و حالا می گوید که دیگر بس است، ما هر چه که می خواستیم به دست آوردیم. غرب همواره در ترکیه دولت هایی که بر سر کار آمده اند را مورد استفاده قرار داده است.

نگرانی در مورد آغاز مجدد فعالیت های ترویستی در ترکیه

رهبر حزب اسلام گرای سعادت در بخش دیگری از اظهارات خود به بحث تروریسم و پ ک ک اشاره کرد و گفت: امروز کشورهایی که گروه تروریستی پ ک ک را تغذیه می کنند، همان کشورهای غربی هستند و مسئله روند صلح با پ ک ک هم در همین چارچوب قرار دارد. ما نگران این مسئله هستیم که پ ک ک به بهانه روند صلح تجدید قوا کرده و این بار درگیری ها با شدت بیشتری دنبال شود.