• تئوریسین جریان اصلاحات

    lead تنها پروژه روحانی "برجام" بود/ وزرای دولت سودای رفتن دارند/روحانی می‌تواند از چهره‌های شاخص نظامی در کابینه استفاده کند/وضعیت دولت روحانی «تعلیق در تعلیق» است/ زمانی که برجام با دست‌انداز مواجه شد، گویی کابینه از درون فروریخت