• کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با پارس‌نیوز:

    lead

    رضاپور گفت: از نگاه تحلیل‌گران ماهیت‌ حبابی بورس افتی را تجربه نکرده است اما از منظر یک سرمایه‌گذار علی‌رغم تاکید کارشناس مبنی بر ارزنده بودن قیمت سهام شرکت‌ها، فضای بورس در حال افت بیش‌تر و در نتیجه رو به اعتمادی ست. ای بی اعتمادی موجب شده تا سرمایه‌گذاران، رشدهای مقطعی فرصتی…

Markets
video