• احمد راستینه در گفت‌وگو با پارس:

    lead

    نماینده مردم شهر کرد در مجلس گفت: یکی از اقدامات مهم دولت در حوزه اقتصاد مربوط به هدفگذاری برای ساخت یک میلیون مسکن در سال است و دولت با سیاست‌هایش به دنبال حل مشکلات اقتصادی است.

Markets
video