• علی اصغر عنابستانی در گفت و گو با پارس نیوز؛

  lead

  عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از لزوم تشکیل قرارگاهی مشترک و یا کمیته‌ای با حضور نمایندگان چند کمیسیون اجتماعی،‌ اقتصادی و حقوقی قضایی برای فقرزدایی محرومان خبر داد.

 • علیرضا منادی سفیدان در گفت و گو با پارس نیوز:

  lead

  رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر مسئله عدالت آموزشی گفت: تمامی کوشش های نظام آموزشی باید مبتنی بر برقراری عدالت باشد تا هیچ دانش آموزی به دلیل عدم دسترسی به اینترنت و گوشی هوشمند از تحصیل بازنماند.

 • قاسم ساعدی در گفت و گو با پارس نیوز:

  lead

  عضو کمیته نیروی کمیسیون انرژی و عضو مجمع نمایندگان استان خوزستان گفت: طرح برق رایگان مشروط است به آنکه میزان مصرف افزایش نیابد.

video