به گزارش پارس  به نقل از ایسنا، علی صالح آبادی با بیان مطلب فوق گفت: دیدار و مذاکراتی با دکتر طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شده است که در جریان این دیدار و گفت وگوها، ارزیابی ایشان از عملکرد بازار سرمایه در سال های گذشته مثبت بود و جمع بندی ایشان این است که بازار سرمایه هر چه بیشتر توسعه پیدا کند.

 

وی افزود: نقش بازار سرمایه برای تأمین مالی و بهبود فضای اقتصادی کشور امری بدیهی است و باید با توجه به شرایط فعلی کشور به دلیل وجود تحریم های خصمانه از ظرفیت های بازار سرمایه در جهت رشد اقتصادی کشور بیشتر بهره برد.

 

صالح آبادی با اشاره به اینکه توسعه هر چه بیشتر بازار سرمایه، راهکار خروج بسیاری از مشکلات اقتصادی است، اظهار کرد: با اتکای بیشتر به این بازار و ایجاد تأمین مالی به دست مردم و بخش خصوصی می توان ضریب نفوذ بازار سرمایه را در اقتصاد افزایش داد.

 

سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: بازار سرمایه از یک سو بهترین فرصت برای ساماندهی و انجام پروژه های اقتصادی کشور ازطریق تأمین مالی و جذب سرمایه های مردم و بخش خصوصی است و از سوی دیگر بازدهی و نفع اقتصادی پروژه ها به طور مستقیم به مردم بر می گردد که این فرآیند اقتصاد ما را به سمت رشد و بهینه تر شدن سوق می دهد.

 

رییس سازمان بورس گفت: در برنامه ۱۰۰ روزه ای که دولت یازدهم ارائه خواهد کرد، برنامه های توسعه بازار سرمایه نیز ارائه و منتشر خواهد شد.