محمدجواد اشرفی با اشاره به تداوم وقوع گرد و غبار و هوای خوزستان اظهار کرد: با توجه به وقوع گرد و غبار با منشاء خارجی از کشورهای سوریه و عراق، کارگروه اضطرار مقابله با آلودگی هوای خوزستان تصمیماتی اتخاذ کرده است.

گرد و خاک

آلودگی هوای خوزستان در حالت بحران

 وی افزود: کلیه امتحانات مدارس استان خوزستان در روز سه‌شنبه برگزار نمی‌شود و زمان برگزاری امتحانات متعاقبا  توسط آموزش و پرورش اعلام می‌شود. همچنین فردا دانشگاه‌ها تعطیل هستند.

دبیر کارگروه اضطرار مقابله با گرد و غبار خوزستان گفت: فعالیت ادارات به استثنای مراکز درمانی و خدماتی با دو ساعت تاخیر خواهد بود. بررسی شرایط نیز صبح انجام و  تا قبل از ساعت ۸ در مورد فعالیت ادارات تصمیم‌گیری می‌شود.

هشدار مکرر رهبر معظم انقلاب درباره هوای خوزستان