وزارت امور خارجه کشورمان در پیامی توئیتری نوشت: «با توجه به آنکه قساوتها در یمن باعث قرار دادن این کشور در آستانه بدترین بحران انسانی شده که با شیوع ویروس کووید-19 نیز توام شده، دولت انگلستان از صادرات تسلیحات به عربستان سود کسب کرده و دستان خود را به خون مردم بی‌گناه یمن آغشته کرده است.»

در ادامه این پیام آمده است: «انگلیس باید در سمت درست تاریخ قرار گیرد!»