آیت الله سید علی قاضی یکی از بزرگترین علمای دینی بوده و افراد بزرگی چون آیت الله بهجت از شاگردان برجسته این عالم ربانی بودند. آیت الله قاضی در نجف تحصیل می‌کردند و همیشه سعی در برخواستن علیه ظلم داشتند و کسانی که در راه فعالیت و کاری انجام می‌دادند را بسیار محترم می‌شمردند و یاری می‌کردند.

آیت الله ناصری از علمای برجسته خاطره‌ای از استاد خود که شاگرد آیت الله قاضی بوده است را تعریف می‌کند. خاطره‌ای که از پیشگویی آیت الله قاضی درباره با قیام رهبر کبیر انقلاب امام خمینی (ره) علیه ظلم می‌گوید.

در ادامه ویدئویی پیشگویی آیت الله سیدعلی قاضی درباره قیام امام خمینی (ره) و سرانجام انقلاب اسلامی را مشاهده می‌کنید: