آیین نامه واردات خودرو که اگر به بندهای آن دقت کنید، بسیار شبیه به شایعاتی است که قبل از انتشار این آیین نامه منتشر شده بود. حال اگر از حواشی واردات خودرو بگذریم، بالاخره این آیین نامه واردات خودرو ابلاغ شده و بندها و تبصره های آن مشخص شده است.

٧ نوع هزینه برای معامله خودروی دست دوم/ خرید خودروی دست دوم چه هزینه‌هایی دارد؟

سقف قیمتی برای خودروهای وارداتی

اولین و البته مهم ترین نکته در مورد واردات خودرو، سقف قیمتی 10 و 20 هزار یورو است و گفته شده که اولویت با خودروهای زیر 10 هزار یورو است. البته هیچ گونه صحبتی در مورد تعرفه واردات بیان نشده است.

عرضه خودروهای وارداتی تنها در بورس کالا

نکته بعدی در این آیین نامه، عرضه خودروهای وارداتی تنها در بورس کالا است، به این معنا که باید قیمت پایه برای هر خودروی وارداتی مشخص، و سپس در بورس کالا (یا بهتر بگوییم مزایده) به فروش می رسد.

محدودیت مالی برای واردات خودرو

نکته مهم بعدی، سقف یک میلیارد یورویی برای واردات خودرو است. به این معنا که سقف منابع ارزی در نظر گرفته شده برای واردات خودرو تنها یک میلیارد یورو است و بعد از آن، می بایستی برای واردات خودرو، سرمایه گذاری خارجی انجام شود. موضوعی که می تواند کارت برنده ای برای خودروسازان داخلی جهت تداوم واردات خودرو باشد.

آیین نامه واردات خودرو

در زیر می توانید آیین نامه واردات خودرو را مشاهده کنید.

واردات خودرو

واردات خودرو