در اوایل این هفته بود که طوفان برف به شهر پورتلند مین در آمریکا زده بود و طی این برف و بوران بسیاری از وسایل از شدت سرما منجمد شده بودند که در تصاویر زیر می‌توانید خودرویی را ببینید که به طور کامل منجمد شده بود و وقتی که صاحب آن شیشه را پایین داد، یخ روی شیشه آنقدر محکم بود که همانگونه پنجره خودرو را پوشش داده بود صاحب خودرو برای شیرین‌کاری در سرما یخ را با سرش شکست.

 
سرمای شدید خودرو را منجمد کرد +تصاویر
 
سرمای شدید خودرو را منجمد کرد +تصاویر
 
سرمای شدید خودرو را منجمد کرد +تصاویر
 
سرمای شدید خودرو را منجمد کرد +تصاویر