حین رانندگی پشت موتور هستی که یکباره صدایی کشیده و خش دار موجی از نگاه‌ها را به خود جلب می‌کند، وقتی سر بر می‌گردانی لاستیکی را جلوتر از خودرواش می‌بینی که به سرعت با فاصله از جای اصلی خود در هوا معلق است و پس از طی کردن مسافتی با شدت به کنار خودروی در فاصله ای 100 متری برخورد می‌کند و یک خودرو 206 دچار آسیب می‌شود.

وقتی عابران و رانندگان دیگر با چشمان بهت زده بیشتر دقت می‌کنند متوجه جدا شدن لاستیک خودروی تاکسی آبی رنگی می‌شوند که با داشتن مسافر دچار جدا شدن لاستیک شده و متاسفانه لاستیک رها شده نیز با عبور از خودروهای دیگر به یک اتومبیل 206 برخورد و کنار درب موتور (کاپوت) را دچار صدمه می‌کند.

راننده 206 که از رانندگان دیگر بهت زده‌تر بود، طی صحبت با راننده تاکسی آبی به مانند اینکه تصادف واقعی رخ داده است از او مطالبه بیمه و خسارت می‌کند، عابران و رانندگان نیز با ابرو کشیدن و تعجب از این حادثه، نظارگر تصادف عجیب هستند و هر کدام نظر کارشناسی خود را می‌دهند «احتمالاً پیچ های لاستیک محکم نبسته» «فکر کنم سیبک جلوبندی شکسته».