متن بخشنامه صادره از سوی حاج محمدی  رئیس سازمان زندان‌ها به این شرح است:

"مدیران کل محترم زندان‌ها واقدامات تامینی و تربیتی کشور

با سلام واحترام

سیری در معارف ناب و کلام نورانی امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام پیشوای عدالت و دادگری و ملجأ محرومان و نیازمنـدان، آن جـا که در آخـرین لحظات عمر مبارکشان خطاب به امـام حسن علیه السلام وصیت می‌نمایند: «...از آن چیزی که می‌خوری به قاتلم بده و از آنچه که می نوشی به او نیز بنـوشان ... اگر خواستید قاتلم را قصـاص کنید فقـط یک ضـربه به او بزنید». مبین آن است که در برابر شریرترین و تبهکارترین انسان‌ها نباید از جاده انصاف و مروت خارج شد و مدارا با مجرمان یک اصل بنیادین است.

بر این اساس و ملهم از سیره آن امام همام، مسئولیت ما درسازمان زندان‌ها در مواجهه با انبوهی از زندانیان و خطاکاران، بسیارسنگین است و نباید به دلایل گوناگون از جمله جـرم، هیچ گونه تبعیض یا برخورد ناروایی با زندانی و خانواده وی انجام شود و می‌بـایست مسائل و مشکلات آنان بـا نهایت سعه صــدر و دقـت مورد رسیدگی قرار گیرد.

از سوی دیگر برخی تشخص‌ها و نسبت‌ها نیز نباید موجب تبعیض و برخورداری از امکانات و امتیاز خاص و مالک الرقاب شدن عده‌ای و یا حتی احساس تبعیض در زندان‌ها شود چرا که این غفلت برخلاف مدیریت در تراز انقلاب اسلامی است و موجب قطع همکاری خواهد بود. موفقیت همکاران خدوم را از خداوند متعال خواستارم."