شهربانو امانی در دویست و بیست وهشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران در تذکری درباره مراسم حج و قربانی امسال گفت: با توجه به اینکه مناسک حج امسال تعطیل است و هر ساله در آستانه عید قربان، شهرداری 24 مرکز عرضه دام را مجهز می کرد و امسال مدام به اخبار گوش کردند تا متوجه شوند که ستاد کرونا در این خصوص چه رفتاری را در پیش گرفته است.

وی افزود: نهایتا امروز مصوبه ای که 28 تیر ماه سال جاری توسط ستاد کرونا مصوب شده را دیدند که در آن اعلام شده امسال دام عرضه نشود و به منظور جلوگیری از تجمع و مسافرت های درون و برون شهری و مخاطرات موجود در محل های عرضه دام مراسم قربانی امسال به شکل سنوات گذشته برگزار نشود و در قالب کمک های مومنانه و با اخذ اجازه مراجع و دفاتر مراجع و به اشکال دیگر انجام شود.

وی ادامه داد: نگرانی و دغدغه من این است که از رسانه ملی آگاهی و اطلاع رسانی در این خصوص مشاهده نمی شود. در مورد روز طبیعت این اطلاع رسانی انجام شد و مردم نیز توجه کردند و به عنوان یکی از موارد خوب می توان از آن یاد کرد. متاسفانه علی رغم اینکه مناسک حج امسال تعطیل شده است ندیدم که در این خصوص اطلاع رسانی انجام شود و تنها بندی نوشته شده، لذا امیدوارم شورا به این موضوع توجه کند.

در میان صحبت های امانی هاشمی ریاست شورای شهر تهران این پرسش را مطرح کرد که شما نگران گوسفندها هستید یا آدم ها؟

امانی در پاسخ به رئیس شورا تاکید کرد: من نگران آدم ها هستم، شوخی هایی که شما با من می کنید بعدا تبدیل به بحث رسانه ها می شود. وقتی مناسک حج تعطیل شده و ستاد مقابله با کرونا مصوبه ای در این خصوص دارد باید رسانه ملی و نهادهای مختلف در این خصوص اطلاع رسانی داشته باشند. شبکه کشورهای مسلمان 20 روز است که این اطلاع رسانی را انجام می دهند که مردم قربانی نکنند و رعایت پروتکل ها را در دستور کار خود قرار دهند لذا من نگران جان مردم هستم.

شهرداری تهران نیز امسال در خصوص اماکنی که هر ساله در آنها عرضه دام زنده داشت و امسال تعطیل شده اطلاع رسانی نداشته است.

هاشمی در پاسخ به امانی گفت: امکان دارد تعدادی از مردم در خانه هایشان این کار را انجام دهند. بعضی نذر دارند و باید بررسی میدانی انجام شود.