مجید فراهانی در تذکر پیش از دستور خود در جلسه علنی شورای شهر تهران با بیان اینکه رعایت قانون و اجرای مصوبات شورا مهم ترین انتظار اعضاء شورا از شهردار و مدیران شهرداری تهران است، گفت: به همین دلیل باید با رعایت و اجرای دقیق و به موقع مصوبات شورا زمینه اداره هر چه بهتر شهر و شهرداری تهران فراهم کنند.

 

وی با بیان  اینکه بر همین اساس و به منظور تاکید بر اجرای دقیق و به موقع تکالیف قانونی به‌ عنوان نماینده مردم تهران در اجرای بند 3 ماده 80 قانون شوراهای اسلامی کشور، تذکری در مورد لزوم گزارشگری شهرداری تهران در خصوص مصوبات شورای اسلامی شهر تهران ازائه می دهم، اظهار کرد: بر اساس بررسی های انجام شده از ابتدای دوره پنجم تاکنون در مصوبات متعددی شهرداری تهران مکلف به ارائه گزارش اجرای مصوبه در دوره های زمانی سه ماه ،شش ماه و سالانه شده است اما متاسفانه جز در موارد اندکی ، شهرداری تهران گزارشی از اجرای مصوبه به شورا ارائه نکرده است.

 

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران افزود: لازم است شهرداری به اجرای این مهم توجه کند و رعایت الزامات و مصوبات شورای شهر را در دستور کار خود قرار دهد.