در ادامه اعتراضات ضد نژادپرستی در آمریکا، شهر بالتیمور در مریلند صحنه برگزاری تظاهرات بود و در یکی از اقدامات معترضین، مجسمه «کریستف کلمب» کاشف آمریکا، به زیر کشیده شد.

به زیر کشیده شدن مجسمه کریستف کلمب در ادامه اقداماتی است که برای از بین بردن نمادهای برده داری در آمریکا آغاز شده است.

تخریب و از بین بردن این نمادها در حالی است که «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا، با تصویب قانونی مجازت ۱۰ سال زندان را برای عاملان این اقدامات صادر کرده است.

در همین رابطه در هفته گذشته ترامپ در اظهاراتی از سرنگون کردن مجسمه‌ها در تظاهرات ضد نژادپرستی اخیر در شهرهای مختلف آمریکا انتقاد کرد و گفت اوباش خشمگین به دنبال تحمیل یک انقلاب فرهنگی چپ بودند.

مرگ جرج فلوید، مرد سیاهپوست آمریکایی هنگام بازداشت توسط پلیس باعث شعله ور شدن موجی از اعتراضات در سراسر آمریکا علیه تبعیض نژادی و رفتار پلیس با سیاهپوستان شد. معترضان در برخی شهرها مجسمه‌هایی را سرنگون کردند.

بسیاری از این مجسمه‌ها مربوط به دوران برده‌داری بودند اما ترامپ گفت تظاهرات کنندگان به دنبال از بین بردن ارزش‌ها و اصول بنیادین آمریکا بودند.