محمد العبانی، سیاستمدار لیبیایی به ارم نیوز گفت: سیف الاسلام قذافی، پسر معمر قذافی، دیکتاتور سابق لیبی در وضعیت جسمانی خوبی است و به زودی برای اعلام موضع خود درباره تحولات کنونی در انظار عمومی ظاهر خواهد شد.

وی که رئیس کمیته مقدماتی کنگره ملی لیبی است مکانی که سیف الاسلام در آنجا مخفی شده را اعلام نکرد اما گفت او در مکانی امن و تحت نظارت امنیتی شدید است.

این درحالی است که شبه‌نظامیان و دستگاه‌های اطلاعات لیبی دنبال سیف الاسلام هستند. از ژوئن ۲۰۱۷ که پارلمان لیبی حکم آزادی‌اش را صادر کرد، حتی یک بار هم در انظار عمومی ظاهر نشده است.

فاتو بنسودا، دادستان کل دیوان کیفری بین الملل نوامبر به شورای امنیت گفت اطلاعاتی دارد که نشان می دهد سیف الاسلام قذافی شهر الزنتان در جنوب غرب لیبی را ترک نکرده است و هنوز آنجاست.

نیروهای وابسته به دولت توافق ملی لیبی درحال حاضر با استفاده از دستگاه‌های جاسوسی و تجهیزات اینترنتی دنبال سیف الاسلام هستند. این نیروها آنتن‌های جاسوسی را در شهرهای الزنتان و یفرن با هدف رصد و پیگیری مکالمه افرادی که با سیف الاسلام ارتباط دارند کار گذاشته‌اند.

به گفته منابع این آنتن‌ها مستقیما با اتاق نظارت ارتباطات در پایگاه هوایی معیتیقه در ارتباطند. افسران ترکیه‌ای نظارت بر این پایگاه را برعهده دارند و این یعنی ترکیه نیز در جستجوی سیف الاسلام است.