قایقرانی در بیابان عجیب است. تصویر قایقرانی در بیابان در سیستان است. خشکسالی باعث قایقرانی در بیابان شده است. هامون خشکیده و به گل نشستن قایق ها باعث تصویر قایقرانی در بیابان شد.


 

گروه عکس: بیش از ۲۰ سال است که خشکسالی بر استان سیستان و بلوچستان سایه افکنده و باعث ازبین رفتن بسیاری از مشاغل از جمله صید و صیادی، کشاورزی و دامداری در این منطقه شده است. رودخانه هیرمند و دریاچه هامون دو شاهرگ حیاتی منطقه سیستان به شمار می­روند. تالاب هامون هم به عنوان هفتمین تالاب آب شیرین دنیا در شرایط ترسالی حدود ۵۷۰۰ کیلومتر مربع وسعت دارد و از سه هامون «پوزک»، «صابوری» و «هیرمند» تشکیل شده است.
خشکسالی­های پیاپی در منطقه سیستان، طوفانهای ۱۲۰روزه، خشکی تالاب هامون و دریاچه هیرمند آسیب بسیار زیادی به زندگی حاشیه‌نشینان دریاچه و تالاب وارد کرده و باعث شیوع بیماری‌های مختلفی در میان مردم شده است. کارشناسان معتقدند پیگیری حق آبه رودخانه هیرمند و تالاب هامون از طریق دیپلماسی آب و انتقال آب از دریای عمان به منطقه سیستان راهکار حل بخشی از مشکل خشکسالی این منطقه است.