به گزارش پارس ، به نقل از باشگاه خبرنگاران، الیاف مصنوعی فرش های ماشینی مانند پلی پروپلین باعث کاهش تراکم استخوانی می شوند و دردهای استخوانی را افزایش می دهند.

فرش ماشینی باعث حساسیت های پوستی می شود و به همین دلیل افرادی که دچار اگزماهای پوستی شدید هستند باید به شدت از خرید فرش های با الیاف مصنوعی جلوگیری کنند.

اگر عادت دارید روی زمین بخوابید، سعی کنید روی فرش ماشینی نباشد یا حداقل تشک در زیر خود پهن کنید زیرا خوابیدن مستقیم روی این فرش ها باعث کاهش تراکم استخوانی می شود و باعث می شود که کلسیم مواد غذایی جذب بدن نشود.

فرش های ماشینی در نهایت با آسیب رساندن به عضله ها و استخوان ها، قدرت حرکتی را از شما می گیرد و عضلاتتان را ضعیف و ناتوان می کند.