به گزارش پارس ، پاسخ این پرسش ها را از دکتر افشین صدیق ها، متخصص پوست جویا شدیم. وی درگفت وگو با ایسنا، درباره تفاوت برندهای ضدآفتاب با یکدیگر تصریح کرد: زمانی که یک محصول می خواهد نشان استاندارد کسب کند، باید حداقل معیارهای لازم را داشته باشد. از آنجایی که هر پوستی نیاز به ضدآفتاب خاص خودش دارد و باید با توجه به شرایط بیمار تجویز و استفاده بشود، توجه صرف به برندها و مارک ها نباید عامل انتخاب یک محصول باشد.

وی ادامه داد: هر برندی یک لاین دارد و باید توجه شود که این لاین متناسب با پوست هست یا خیر. به عنوان مثال بسیاری از مراجعان از پزشک می خواهند که یک ضد آفتاب خوب به آنها معرفی کند، در صورتی که چنین درخواستی ناشدنی است و سوال درستی نیست، زیرا برای هر پوستی با در نظر گرفتن ویژگی ها و شرایطی که دارد، یک ضدآفتاب تجویز می شود. بنابراین نمی توانیم یک برند خاص را به عنوان ضدآفتابی خوب به مردم توصیه کنیم.

صدیق ها به ضرورت بومی سازی کرم ها اشاره کرد و گفت: اخیرا در پزشکی یک شاخه جدید تحقیقاتی به نام « بومی سازی» مورد توجه قرار گرفته است. به این معنا که ویژگی بیماری ها بر اساس فاکتورهایی مانند شرایط اقلیمی و جغرافیایی هر منطقه بومی می کنند. مثلا در منطقه خاورمیانه شرایط بیماری باید بر اساس گونه مرتبط با اقلیم گزارش شود.

این متخصص پوست افزود: به همین نسبت محصولات هم با شرایط بومی و اقلیمی متناسب شده اند. بر همین اساس این که عنوان می شود « یک دارو بین المللی است» اشتباه است. حتی برندهای معروف اعم از لباس ها هم متناسب با شرایط اقلیمی هر محیط ساخته و طراحی می شوند. به همین دلیل است که داروهای داخلی بسیار کمتر ایجاد حساسیت می کنند، زیرا متناسب با شرایط جغرافیایی ساخته شده اند.

وی در واکنش به شائبه هایی پیرامون لک آور بودن کرم های ضدآفتاب ایرانی، گفت: معمولا محصولات ایرانی که حداقل استاندارد را دارا بوده و با توجه به شرایط پوست بیمار متناسب شده باشند، مشکلی ندارند، بنابراین کیفیت محصولات ایرانی مورد تایید است.

صدیق ها در پاسخ به اینکه از نظر شما به عنوان پزشک چه محصول آرایشی و بهداشتی مورد تایید است؟ عنوان کرد: مراجعه کنندگان باید به دو فاکتور اهمیت بدهند که نخست استاندارد بودن و دیگری مورد تایید وزارت بهداشت بودن آن محصول است. هر کالای چینی و بی هویت که به بهای ارزان بودن نباید استفاده بشود.

این متخصص پوست اضافه کرد: به طور کلی در وهله اول دارو باید حداقل استاندارد را دارا باشد، به این معنا که ضرری نداشته باشد. اما اینکه کرم حتما مفید و سودمند باشد، بستگی به شرایط فرد و تشخیص پزشک دارد.

وی تاکید کرد: الزاما تبلیغات خاص و فروش خوب یک محصول دلیلی بر خوب بودنش نیست.