به گزارش پارس به نقل از فارس، اکبر ترکان، مشاور رئیس جمهور و رئیس دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، با حفظ سمت سرپرستی معاونت بین الملل، شورایعالی ایرانیان، دبیرخانه جنبش عدم تعهد و سازمان فضایی را بر عهده گرفت.

مراسم تودیع و معارفه ترکان هم اکنون در سازمان فضایی در حال برگزاری است.