به گزارش پارس به نقل از العالم، " صالح مسلم" رئیس حزب اتحاد دموکرات کُرد - بزرگ ترین تشکل کُردهای سوریه – درباره خبر استفاده دولت سوریه از سلاح شیمیایی در حمله روز چهارشنبه گذشته ابراز تردید کرد و گفت: این حمله، به منظور متهم کردن بشار اسد به استفاده از سلاح شیمیایی صورت گرفت؛ و هدف از آن جریان سازی به منظور واداشتن جامعه جهانی به واکنش  ضد سوریه بود، وگرنه بشار اسد نادان نیست که بخواهد از چنین سلاح نزدیک دمشق استفاده کند.

 
این مسئول کرد سوری خاطر نشان کرد: با توجه به این که در حال حاضر ارتش سوریه، پیروز میدان درگیری با عناصر مسلح است، نیازی ندارد که از سلاح شیمیایی استفاده کند.