به گزارش پارس ، به نقل از شبکه راشاتودی؛ شبکه های تلویزیونی تصاویری از زمان بازداشت محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر را منتشر کردند.

این تصاویر که به صورت غیر حرفه ای ضبط شده بودند، در اینترنت قرار داده شده اند. محمد مرسی به همراه متحدان نزدیک سیاسی خود بازداشت شده است.

فیلم