به گزارش پارس نیوز، 

میرحمایت میرزاده با اشاره به موافقت آموزش و پرورش با تعطیلات زمستانی مدارس، گفت: طبق مصوبه مجلس آغاز سال تحصیلی اول مهر و پایان آن خرداد ماه است و تغییر این زمان‌بندی هم نیاز به مصوبه مجلس دارد.

وی ادامه داد: دولت برای این موضوع باید لایحه ارائه دهد که تاکنون مبادرت به این موضوع نکرده و این پیشنهاد در قالب لایحه به مجلس ارائه نشده است.

سخنگوی کمیسیون آموزش با اشاره به اینکه تاکنون در این کمیسیون هیچ گونه بحثی در مورد تعطیلی مدارس نشده است، تصریح کرد: بر این اساس طرح تعطیلی زمستانی مدارس در سال جاری منتفی است.