به گزارش پارس به نقل از  مجله مهر رسایی نوشته است: این تصویر مربوط به سال ۱۳۶۳ و زمان برگزاری انتخابات دومین دوره مجلس شورای اسلامی است. آن روزها ضد انقلاب و منافقین با تحرکات فیزیکی، ترورها و... در برگزاری انتخابات ها خلل ایجاد می کردند. به همین دلیل حفاظت از محل های اخذ رای با تجهیزات نظامی، یکی از وظایف بچه های بسیج بود.

امروز هرچند امنیت در جامعه برقرار است اما هنوز هستند منافقینی که امنیت روانی و سلامت انتخابات ها را با ادبیات و ابزار دیگر هدف گرفته اند. منافقینی که اعتقادی به مبارزه با استکبار که هویت اصلی نظام است، ندارند اما  به دلیل نفوذ در درون جایگاه های انقلاب، مبارزه با آنها سخت تر از دیروز است.