سخنان حجت السلام عالی با موضوع چرا خدا را نمیبینیم و حس نمیکنیم را در ادامه خواهید شنید.