سیدعلی آقازاده، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با پارس نیوز با اشاره به مباحث جدید مطرح شده در مورد مذاکرات هسته‌ای بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران تا به امروز حرف‌های ضد و نقیض زیادی را از آمریکایی‌ها شنیده و این را تجربه ثابت کرده است که نمی‌توان به طرف آمریکایی و سه کشور اروپایی اطمینان کرد چرا که این کشورها هم تحت تاثیر آمریکا هستند.

وی افزود: در مذاکرات موضوعات و مسائلی مطرح شد که جمهوری اسلامی ایران آن‌ها را نپذیرفت. چرا که برای طرف مقابل ارزش‌های کشورها و منافع کشورها معنایی ندارد و فقط منافع خودشان را در نظر می‌گیرند و قطعا جمهوری اسلامی ایران تسلیم زورگویی‌های آن‌ها نخواهد شد.

آقازاده ادامه داد: امروز دستاوردهایی که کشور ما در حوزه‌های هسته‌ای دارد آن‌ها را نگران کرده است و موضوعاتی مثل نفوذ منطقه‌ای و ادعاهایی نظیر حقوق بشر را مطرح می‌کنند و این‌ها همان کارشکنی‌ها و خباثت‌هایی است که آمریکایی‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران در روند مذاکرات مطرح می کنند.

این عضو کمیسیون امنیت ملی خاطرنشان کرد: قطعا تیم مذاکره کننده باید به این موضوعات دقت داشته باشند و تاکیدی که در قانون راهبردی در مبارزه با تحریم‌ها و حفظ منافع کشور در مجلس وجود دارد، تیم مذاکره کننده باید بر اساس آن عمل کند. این قانون می‌تواند یک تعیین تکلیف مشخص و مانعی برای زیاده خواهی‌های طرف‌های مذاکره کننده باشد.

او در انتها گفت: تا این مرحله که پیش رفته‌ایم بحث یک پیش نویس مطرح است. اما با این حال باز هم ما امروز نباید به طرف آمریکایی اعتماد کنیم و اگر طرف آمریکایی و مفاد این پیش نویس‌ها به گونه‌ای باشد که طرف‌های مقابل بتوانند از برجام و یا تعهدات خود خارج شوند و برای ما مثل گذشته خسارت هایی را داشته باشد، هرگز این توافق را نخواهیم پذیرفت.