به خبرگزاری ایران پرس ، این منبع بلندپایه امنیتی افزود اقدامات شکلی و گفتاری آمریکا برای ایران قابل قبول نیست و فقط برداشته شدن تحریم‌ها پس از راستی آزمایی توسط ایران مورد قبول است. 

وی تصریح کرد دولت جدید آمریکا در برداشتن تحریم‌ها ناکام مانده است و تهران هیچ گفتگوی رسمی یا غیر رسمی با آمریکا را قبل از برداشته شدن تحریم‌ها نمی‌پذیرد.

این منبع بلندپایه امنیتی خاطرنشان کرد در صورت عدم رفع تحریم‌ها، مراحل بعدی کاهش تعهدات برجامی ایران در آینده نزدیک اجرا خواهد شد.

وی همچنین تصریح کرد موضوعات دیگر از جمله توان دفاعی و موشکی ایران و حضور ایران در منطقه هیچ ارتباطی به برجام ندارد.

به گفته این منبع بلندپایه امنیتی، تنها راه توقف اجرای بند 36 برجام توسط ایران و کاهش تعهدات، برداشته شدن همه تحریم‌ها است که شامل تحریم‌های دوره ترامپ و تحریم‌های باقی مانده از دوره اوباما است