از روابط عمومی دانشگاه شیراز، سید مجتبی زبرجد گفت: به استناد نظام رتبه‌بندی شانگهای که دانشگاه‌های جهان را به شکل موضوعی رتبه‌بندی می‌کند، نام دانشگاه شیراز در میان دانشگاه‌های برتر دنیا قرارگرفته است.

وی با اشاره به قرارگرفتن بخش‌های مختلف دانشگاه شیراز در این رتبه‌بندی، افزود: بر اساس این رتبه‌بندی بخش‌های مختلف مهندسی، علوم پایه، علوم اجتماعی و علوم زیستی دانشگاه شیراز حائز رتبه شده است.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شیراز بیان کرد: نظام رتبه‌بندی شانگهای یکی از معتبرترین رتبه‌بندی‌های جهانی است که نتایج آن توسط دانشگاه شانگهای ژیائوتنگ چین منتشر می‌شود.

زبرجد گفت: این رتبه‌بندی در قالب یک طرح بزرگ در کشـور چیـن برای اولین بار در ژوئـن سال ۲۰۰۳ میلادی توسط دانشگاه شانگهای منتشر شد و به‌صورت سالانه روزآمد می‎شود.

بنابراین گزارش؛ نظام رتبه‌بندی شانگهای سال ۲۰۲۰ میلادی برای چهارمین سال، رتبه‌بندی موضوعی دانشگاه‌های برتر دنیا را منتشر کرده است.

رتبه‌بندی موضوعی شانگهای برای سال ۲۰۲۰ در ۵۴ رشته در قالب پنج حوزه کلی شامل حوزه مهندسی (۲۲ رشته)، حوزه علوم پایه (هشت رشته)، حوزه علوم زیستی (چهار رشته)، حوزه علوم پزشکی (شش رشته) و حوزه علوم اجتماعی (۱۴ رشته) انجام‌شده است.