مهدی خسروی گفت: طی بازدید بازرسین بهداشتی این اداره از سردخانه یکی از واحدهای عرضه گوشت مرغ شهرستان، یک هزار و ۵۲۰ کیلوگرم گوشت مرغ تاریخ گذشته و غیر قابل مصرف کشف و ضبط شد.

به نقل از روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان فارس، او بیان کرد: با دستور دادستان محترم شهرستان، محموله مذکور بصورت بهداشتی معدوم سازی شد.

رئیس دامپزشکی فسا تاکید کرد: شهروندان می‌توانند تخلفات بهداشتی در حوزه فرآورده‌های خام دامی را به سامانه پیامگیر ۱۵۱۲ یا شماره تلفن ۵۳۳۳۲۹۷۸ گزارش کنند.