سوریه بر ضرورت اتخاذ اقدامات فوری سازمان ملل برای وادار کردن رژیم اشغالگر صهیونیستی به توقف جنایات و تخلفات خود در حق ملت فلسطین و اهالی جولان اشغالی سوریه تاکید کرد.

«حسام الدین آلا» نماینده دائم سوریه نزد دفتر سازمان ملل و نهاد‌های بین المللی در ژنو در جلسه امروز مربوط به چهل و چهارمین نشست شورای حقوق بشر گفت: ادامه شهرک‌سازی‌های اسرائیل در فلسطین و جولان اشغالی سوریه برای تغییر بافت جمعیتی آن‌ها و همچنین الحاق غیرقانونی اراضی اشغالی تخلفات خطرناکی است که باید متوقف شده و اسرائیل و حامیان آن پاسخگو باشند.

این دیپلمات سوری بر مسئولیت دائمی سازمان ملل در قبال مسئله فلسطین تاکید کرد و گفت که شورای حقوق بشر سازمان ملل باید تخلفات اسرائیل را رصد و ثبت کند و مقامات رژیم اشغالگر را به پاسخگویی در قبال آن ملزم کند.

سفیر سوریه همچنین بر ضرورت رفع محاصره نوار غزه و آزادی فوری اسرا از زندان‌های رژیم اشغالگر و به خصوص زنان و کودکان هم تاکید کرد.