هواپیمایی نروژ روز دوشنبه سفارش خرید ۹۷ هواپیمای بوئینگ را لغو کرد و گفت از این شرکت هواپیماساز آمریکایی به خاطر زمین گیر شدن هواپیما‌های ۷۳۷ مکس و نیز مشکلات هواپیمای ۷۸۷ طلب خسارت خواهد کرد. سفارش‌های لغو شده شامل ۹۲ هواپیمای ۷۳۷ مکس، ۵ هواپیمای ۷۸۷ دریملاینر و نیز توافقات سرویس هر دو هواپیماست.

شرکت هواپیمایی نروژ روز دوشنبه در بیانیه‌ای همچنین اعلام کرد خواستار بازگشت مبالغ پرداختی پیش از تحویل مربوط به این هواپیما‌ها و نیز خسارت بابت زیان‌های این شرکت در ارتباط با زمین گیر شدن هواپیمای ۷۳۷ مکس و مشکلات در ارتباط با موتور هواپیمای ۷۸۷ شده است.

نروژ دارای ۱۸ هواپیمای مسافربری مکس در ناوگان مسافری خود است که ۱۶۳ هواپیما در آن دارد. اخبار مربوط به این لغو سفارش در حالی منتشر شد که بوئینگ پرواز‌های آزمایشی مهمی را برای دریافت مجوز پرواز و غلبه بر بزرگترین بحران تاریخ خود آغاز کرد.