سید راضی نوری با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری به مناسبت روز قدس اظهار داشت: مسئله فلسطین، مسئله‌ای جدید نیست. سالیان سال است که در رأس دستورالعمل‌های مسلمانان بوده است. از همان لحظاتی که امام خمینی، فرآیند انقلاب را آغاز کرد، مسئله فلسطین جانی دوباره گرفت و به موضوع مهم‌تری بدل شد.

نماینده مردم شوش در مجلس با بیان اینکه «فراموش نشدن فلسطین برای امام و رهبری همواره مهم بوده است» گفت: مقام معظم رهبری به اهمیت مطالعه تاریخ این سرزمین تأکید داشتند. اگر به تاریخچه تشکیل رژیم جعلی اسرائیل رجوع کنیم، متوجه می‌شویم که آنها در کنار همه ظلم‌هایی که به کشورهای اسلامی می‌کنند، برای تثبیت خود سعی می‌کنند تاریخچه جعلی تأسیس خود را به دست فراموشی بسپارند.

این عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس افزود: این جلوگیری از فراموشی برای نسل‌های جدید و مواجهه آنها با این مسئله است. اسرائیل دولتی بدون ملت است. مجموعه‌ای است که صهیونیسم بین‌الملل آنها را جمع کرده است. به نظرم در آینده مبارزه و مقاومت‌طلبی در مقابل اسرائیل بیشتر خواهد شد.

این عضو فراکسیون ولایی مجلس با بیان اینکه «ما به باقی‌ماندن حق و از بین رفتن باطل معتقدیم» گفت: هر چند اسرائیل دولتی به نام خود تأسیس کرده اما مانند خانه عنکبوت، بسیار سست و بی‌اساس است. آرمان فلسطین، یک آرمان انسانی است. رهبر معظم انقلاب هم در پیامشان به این نکته اشاره کردند. گویی آرمان فلسطین می‌تواند آرمانی مسیحی، اسلامی و یهودی باشد.

نوری همچنین در پاسخ به این پرسش که چرا شعار «دفاع از حقوق کودک و زن» سازمان به اصطلاح ملل و نهادهای به اصطلاح حقوق بشری شامل کودکان و زنان مظلوم یمن و فلسطین نمی‌شود؟ گفت: رهبر معظم انقلاب گفتند که این سازمان‌ها در همین بیماری کرونا توانستند آمار دقیقی از بیماری استخراج کنند، چطور نمی‌توانند تحقیقاتی در مورد کودک‌ها و زن‌های فلسطینی داشته باشند؟ آمار وسیع کودکان و زنان مظلوم خبر از عدم رعایت حقوق بشر در مورد این انسان‌هاست.

نماینده مردم شوش در پایان گفت: سازمان‌های جهانی از پرداختن به این مسائل سرباز می‌زنند چرا که افزایش آگاهی مردم در این زمینه، منجر به تقویت جبهه مقاومت و آگاهی‌بخشی برای دفاع از مردم می‌شود.