رئیس جمهور آمریکا در کنفرانس خبری پنجشنبه بعد از صحبتهای ویلیام برایان از مقامات وزارت امنیت داخلی درباره موثربودن آفتاب و اشعه UV برای کشتن کروناویروس، این پیشنهاد را مطرح کرد. ترامپ تکذیب کرد که ادعای خود درباره هیدروکسی کلروکین را پس گرفته است. دکتر وین گوپتا به ان بی سی نیوز درباره پیشنهاد ترامپ هشدار داد که عقیده وی می‌تواند عواقب مهلکی به دنبال داشته باشد و تاکید کرد تزریق ماده تمیزکننده به بدن غیرمسوولانه و خطرناک است.