افت سطح آب‌های زیرزمینی باعث نشست زمین می شود. تهران رکورددار نشست زمین در دنیا به‌شمار می‌آید.


طی چهار دهه اخیر در کشور فشار بسیار زیادی به منابع آب زیرزمینی وارد شده و این منابع تخلیه شده‌اند. تخلیه منابع آب زیرزمینی باعث ایجاد یک نوع خشکسالی مصنوعی شده که فرونشست زمین در بسیاری از مناطق کشور را موجب شده است؛ فرونشست‌هایی که باعث وارد آمدن خسارات سنگینی خواهد شد و تنها ناشی از مدیریت نادرست منابع آبی است.

تبعات فرونشست زمین در کشور که از آن به عنوان فاجعه قرن نام برده می‌شود تنها بر آبخوان‌ها تاثیر نمی‌گذارد بلکه زیر ساخت‌های شهری را نیز بی‌نصیب نمی‌گذارد.

به گفته مدیرکل مدیریت بحران استانداری قزوین، امروزه به دلیل برداشت بی‌رویه آب‌های زیرزمینی شاهد فرونشست ۴۵ درصد از دشت قزوین به میزان میانگین حداقل ۱۸ سانتیمتر  در سال و بحرانی شدن وضعیت هستیم. همچنین به گفته‌ی معاون بهره‌‎برداری و توسعه منابع آب شرکت آب و فاضلاب استان قزوین با روند فعلی مصرف آب، طی ۱۰ سال آینده دشت آبرفتی قزوین بی آب شده و به طور کامل به کویر تبدیل خواهد شد.

 • بحران فرونشست در دشت قزوین اطراف شهرستان بویین زهرا در جنوب استان

 • کارخانه‌ی آرین فولاد در جنوب شرقی استان قزوین در نزدیکی یکی از فرونشست ها / جاده اشتهارد به بوئین زهرا

 • بحران فرونشست در دشت قزوین اطراف شهرستان بویین زهرا در جنوب استان

 • بحران فرونشست در دشت قزوین اطراف شهرستان بویین زهرا در جنوب استان قزوین / تخلیه منابع آب زیرزمینی باعث ایجاد یک نوع خشکسالی مصنوعی شده که فرونشست زمین در بسیاری از مناطق کشور را موجب شده است

 • بحران فرونشست در دشت قزوین اطراف شهرستان بویین زهرا در جنوب استان

 • در بخش‌هایی از دشت قزوین به نزدیک ۲۵ سانتی‌متر رسیده که بیش از ۶۰ برابر استاندارد اتحادیه اروپا است.

 • به گفته‌ی معاون بهره‌‎برداری و توسعه منابع آب شرکت آب و فاضلاب استان قزوین با روند فعلی مصرف آب، طی ۱۰ سال آینده دشت آبرفتی قزوین بی آب شده و به طور کامل به کویر تبدیل خواهد شد.

 • بحران فرونشست در دشت قزوین

 • بحران فرونشست در دشت قزوین

 • بحران فرونشست در دشت قزوین

 • بحران فرونشست در دشت قزوین

 • بحران فرونشست در دشت قزوین

 • بحران فرونشست در دشت قزوین

 • به گفته مدیرکل مدیریت بحران استانداری قزوین، امروزه به دلیل برداشت بی‌رویه آب‌های زیرزمینی شاهد فرونشست ۴۵ درصد از دشت قزوین به میزان میانگین حداقل ۱۸ سانتیمتر در سال و بحرانی شدن وضعیت هستیم.

 • بحران فرونشست در دشت قزوین

 • به گفته مدیرکل مدیریت بحران استانداری قزوین، امروزه به دلیل برداشت بی‌رویه آب‌های زیرزمینی شاهد فرونشست ۴۵ درصد از دشت قزوین به میزان میانگین حداقل ۱۸ سانتیمتر در سال و بحرانی شدن وضعیت هستیم.

 • بحران فرونشست در دشت قزوین

 • به گفته مدیرکل مدیریت بحران استانداری قزوین، امروزه به دلیل برداشت بی‌رویه آب‌های زیرزمینی شاهد فرونشست ۴۵ درصد از دشت قزوین به میزان میانگین حداقل ۱۸ سانتیمتر در سال و بحرانی شدن وضعیت هستیم.

 • تبعات فرونشست زمین در کشور که از آن به عنوان فاجعه قرن نام برده می‌شود تنها بر آبخوان‌ها تاثیر نمی‌گذارد بلکه زیر ساخت‌های شهری را نیز بی‌نصیب نمی‌گذارد.

 •