گونه امیکرون ویروس کرونا که دو روس بعد از بازگشت از آفریقای جنوبی به آن مبتلا شده اند، ممکن است ویروس زنده باشد برای آنکه بیماری زایی آن کاهش یافته است. متخصص ویروس شناسی، عضو آکادمی علوم روسیه و رئیس آزمایشگاه تکثیر سلولی موسسه زیست شناسی مولکولی انگلهارت پیتر چوماکوف در این خصوص نظر داد.

این ویروس شناس گفت: یک نظر خوش بینانه وجود دارد که در حال حاضر کووید از طریق مرحله دوم تکامل شتاب گرفته است. کمتر بیماری زا شده و در عین حال قابلیت شیوع بیشتری دارد که خوب است.

چوماکوف توضیح داد: افرادی که به گونه جدید آلوده می‌شوند در برابر انواع دیگر آن مقاوم می‌شوند. علاوه بر این، این متخصص پیشنهاد کرد که پس از ظهور گونه جدید دیگر قرنطینه نخواهد بود.

منبع: باشگاه خبرنگاران