به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید ابراهیم رئیسی بعد از ظهر جمعه در جلسه با نخبگان استان مرکزی اظهار کرد: اجرای طرح خصوصی سازی ضروری است اما نباید به قیمت تاراج اموال دولت صورت گیرد بنابراین طرح خصوصی سازی را متوقف کردیم.

وی افزود: شرکت‌های نیمه تعطیل در استان مرکزی باید فعال شود و از نیروهای جهادی انتظار داریم در عرصه فعال کردن صنایع ورود کنند.

رئیس جمهور با اشاره به ضرورت استفاده از نیروهای نخبه انقلابی بیان کرد: باید از نیروهای کارآمد و مخلص برای ایجاد تحول در کشور استفاده کرد.

وی ادامه داد: جهاد تنها در حوزه روستا نیست بلکه فعال کردن صنایع در کشور نیز کار جهادی است.

رئیس جمهور با بیان اینکه وضع موجود با وضع مطلوب فاصله دارد، عنوان کرد: باید وضع موجود و مطلوب را خوب ببینیم و فاصله وضع موجود و مطلوب را کاهش دهیم تا وضع موجود به سمت وضع مطلوب حرکت کند.

وی ادامه داد: باید نگرش تحولی در معادن استان مرکزی ایجاد شود و فعالان این عرصه متعهد شوند حقوق دولتی را پرداخت کنند و بر اساس میزان تعیین شده برداشت داشته باشند تا روابطی قانونمند حاکم شود.