• لینک کوتاه
 • کد خبر: 36488

  محققان دانشگاهی دریافتند: «لتروزول» منجر به کاهش ابعاد میوم، رحم، میزان و طول مدت خونریزی و افزایش میزان هموگلوبین می‌شود، لذا می‌توان از این دارو در درمان لیومیوم‌های علامت‌دار استفاده کرد.

  به گزارش پارس به نقل از ایسنا منطقه دانشگاه علوم پزشکی تهران، لیومیوم های رحمی شایع ترین تومورهای خوش خیم رحم هستند و درمان های طبی متعددی برای این میوم ها پیشنهاد شده است. لذا مطالعه ای با هدف تعیین اثر لتروزول در درمان لیومیوم های رحمی علامت دار در بیماران مراجعه کننده به کلینیک نقوی شهر کاشان توسط معصومه عابد زاده کلهرودی، استادیار مامایی از مرکز تحقیقات پرستاری تروما از دانشگاه علوم پزشکی کاشان و همکارانش انجام شد.

  این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی قبل و بعد است که در آن ۳۰ نفر از زنان سنین قبل از یائسگی با میوم علامت دار بزرگ و مساوی cm ۳ به مدت ۹۰ روز به طور پیوسته تحت درمان با لتروزول به میزان mg ۲.۵ روزانه قرار گرفتند. سپس تأثیر لتروزول بر روی ابعاد میوم، رحم و میزان هموگلوبین FSH، LH و استرادیول، همچنین علائم همراه مانند حجم و طول مدت خونریزی و دیسمنوره مورد ارزیابی قرار گرفت. داده ها با استفاده از آزمون های آماری تی زوج و مک نمار تجزیه و تحلیل شدند.

  بر اساس یافته های این پژوهش، در این مطالعه لتروزول تأثیر معنی داری بر روی کاهش حجم رحم و حجم میوم داشت. همچنین میانگین طول مدت خونریزی و حجم خونریزی، کاهش و هموگلوبین ۸ درصد افزایش نشان داد، اما اثری بر روی FSH, LH و استرادیول نداشت.

  نتایج این مطالعه نشان داد: لتروزول منجر به کاهش ابعاد میوم، رحم، میزان و طول مدت خونریزی و افزایش میزان هموگلوبین می شود. لذا می توان از این دارو در درمان لیومیوم های علامت دار استفاده کرد.

  مشروح این پژوهش در مجله دانشگاه علوم پزشکی قم منتشر شده است.

  دارو دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران درمان زنان قم میزان رحمی لتروزول میوم

  ارسال نظر

  آخرین اخبار
  پربحث ترین ها
  سایر رسانه ها