به گزارش پارس به نقل از باشگاه خبرنگاران، دکتر پیام فرهبخش متخصص تغذیه در خصوص جلوگیری از اشتهای زیاد گفت: برای جلوگیری از اشتهای کاذب چند راهکار وجود دارد، از جمله می توانیم از موادی که ارزش غذایی ندارند استفاده کنیم، به عنوان مثال آدامس بجویم، زیرا زمانی که آدامس می جویم، هم شیره های بزاقی تحریک می شوند و هم اینکه احساسی به اسم خوردن به بدن می دهد.

وی اظهار داشت: اگر شخصی در جایی واقع شده که آنجا خوراکی ها و خوردنی های متفاوت واقع شده، فورا آنجا را ترک کنند.

وی در ادامه گفت: اگر در منزل اشتهای کاذب سراغتان آمد، پیاده روی کنید تا از آن حال و هوا خارج شوید.

وی در پایان گفت: یک راهکار دیگر اینکه شخص می تواند از خوراکی هایی با ارزش کالری پایین استفاده کند، به عنوان مثال شخص می تواند خیار بخورد، زیرا هر یک عدد خیار ۶ کالری دارد و یا اینکه می تواند از هویج و کاهو استفاده کند، در این روش هم حس خوردن به وی دست می دهد و هم از مصرف غذاهای پر کالری مانند شیرینی های چرب جلوگیری می شود.