به گزارش پارس به نقل از باشگاه خبرنگاران، یکی ازعادات امروزی خانواده هایی که به ویژه فرصت کافی برای خرید نان به صورت تازه و همه روزه ندارند، استفاده از وسایلی برای تست کردن نان روی" اجاق گاز" است.

گفتنی است، پزشکان توصیه می کنند افراد نان را به صورت تازه و یا در بازه های کوتاه زمانی خریداری کنند تا احتمال خراب شدن و یا تغییرات شیمیایی در آن کمتر شود.

بررسی ها نشان می دهند تست کردن نان نیازمند به صرف دقت و توجه کافی است زیرا بیشتر از حد مجاز می تواند سبب سوخته شدن قسمت هایی از نان شود.

قسمت های سوخته نان بنا بر تحقیقات صورت گرفته دچار تغییرات سلولی شده و به" کربن" تبدیل شده که می تواند سبب ابتلا به انواع سرطان ها درافراد شود.

پزشکان همچنان درخصوص" بهداشت وسیله ی تست نمودن نان" بر روی اجاق گاز نیز هشدار می دهند، زیرا در اثراستفاده به دفعات زیاد می تواند دچار خوردگی بدنه ی فلزی و چسبیدن خرده های فلز به نان و مصرف آنها توسط افراد شود.

پزشکان گرم نمودن نان ها را در حد استاندارد و پرهیز از سوزاندن آنها را توصیه می کنند.

وسیله مخصوص داغ نمودن نان بر روی اجاق گاز نیز باید به صورت مرتب شسته و در صورت مشاهده آثار زنگ زدگی بر سطح آن نسبت به تعویض آن اقدام شود.