به گزارش پارس به نقل از فارس، علیرضا حقیقی اظهار داشت: من احترام خاصی همیشه برای رسانه ها قائلم اما از همه رسانه ها خواهش می کنم که از طرف من نقل قول نزنند که من مجبور شوم آنها را تصحیح کنم.

وی افزود: من درباره پرسپولیس حرفی نزده ام و نقل قول هایی که از قول من زده شده، کذب است که اگر ادامه دار باشد مجبور به پیگیری می شوم.