به نقل از‌ای اس‌ای هابل؛ تلسکوپ هابل به تازگی تصویری از سحابی نشری NGC 2313 یا LDN 1653 ثبت کرده که در صورت فلکی تک شاخ وافع شده و حدود ۳۷۵۰ سال نوری با زمین فاصله دارد. سحابی‌های نشری توده‌های گرد و غباری میان ستاره‌ای هستند که در کنار ستاره‌های دیگر و با نور آن‌ها دیده می‌شوند. هنگامی که نور ستاره‌ها به این ابر‌های فضای می‌خورد، ذرات ابر یونیزه می‌شوند و طول موج خاصی را منتشر می‌کنند که رنگ‌های مختلف و متفاوتی را می‌سازد.

تصاویر فوق العاده و خیره کننده هابل از فضا

ستاره V565 سوژه هابل

در تصویر این سحابی، نور ستاره V565 دیده می‌شود. ستاره V565 که توسط چهار خوشه پراش برجسته احاطه شده ذرات غبار را یونیزه می‌کند و رنگ‌های بسیاری را می‌سازد. تلسکوپ فضایی هابل این تصویر را با دوربین تقشه برداری پیشرفته ACS نزدیک به فروسرخ و در طول موج مرئی ثبت کرده است.

در اطراف ستاره V565، چهار نور دیگر دیده می‌شود که به آن‌ها ستاره‌زن یا starburst می‌گویند. دور و اطراف منابغ نور بسیار روشن مثل ستاره ها، شعاع‌هایی از نور پیداست که به دلیل ثبت نور با تلسکوپ ایجاد شده است. در سمت راست تصویر نیز تکه‌ای با چگالی بیشتری از سحابی دیده می‌شود که نوری ندارد و قسمت راست را تاریک‌تر از باقی بخش‌های تصویر کرده است.

ستاره هابل

پیش‌تر به سحابی نشری به این دلیل که یک ستاره و ابر‌هایی اطرافش را احاطه کرده بودند، سحابی دنباله دار می‌گفتند. دنباله دار، اجرامی هستند که از یخ و سنگ تشکیل می‌شود و از دور دست‌های منظومه شمسی گرفتار جاذبه خورشید شده و هرچه به آن نزدیک‌تر می‌شوند ذوب شده و دنباله‌ای را در پشت سر خود ایجاد می‌کنند. طبق گفته منجمان سحابی‌ها ربطی به دنباله دار‌ها ندارند.