به گزارش پارس به نقل از فارس، « یوکیا آمانو» مدیرکل آژانس بین المللی اتمی گزارش جدید خود درباره برنامه هسته ای ایران را در بین اعضای شورای حکام آژانس توزیع کرد که متن کامل آن به شرح زیر است:

A. مقدمه

۱. این گزارش مدیرکل به شورای حکام و به موازات آن به شورای امنیت بوده که درباره اجرای توافقنامه پادمان های ان پی تی و مفاد مربوطه قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل در جمهوری اسلامی ایران است.

۲. شورای امنیت تایید کرده است که گام های تعیین شده توسط شورای حکام در قطعنامه هایش، برای ایران الزام آور هستند. مفاد مربوطه به قطعنامه های مزبور شورای امنیت طی فصل هفتم منشور سازمان ملل تصویب شده و بر اساس شرایط این قطعنامه ها اجباری است.

۳. این گزارش تحولات روی داده پس از گزارش قبلی مدیر کل GOV/۲۰۱۳/۲۷ (بیست وهفتم مه ۲۰۱۳) و همچنین موضوعاتی که همچنان باقی مانده را مورد بررسی قرار می دهد. این گزارش بر زمینه هایی که ایران به تعهدات الزام آور خود به طور کامل پایبند نبوده تمرکز کرده است، تعهداتی که اجرای کامل آن ها برای ایجاد اطمینان بین المللی درباره ماهیت کاملا صلح میز برنامه هسته ای ایران ضروری است.

B. تشریح موضوعات حل نشده

۴. در نوامبر ۲۰۱۱، شورای حکام قطعنامه GOV/۲۰۱۱/۶۹ به تصویب درآورد که در میان دیگر موضوعات، تاکید کرده است که ایران و آژانس باید گفت وگوها برای حل تمامی موضوعات اساسی باقی مانده را افزایش دهند. این مذاکرات باید با هدف ارائه توضیحاتی درباره موضوعاتی نظیر دسترسی به تمامی اطلاعات مربوطه، اسناد، سایت ها، مواد و افراد در ایران باشد. در این قطعنامه، شورای حکام ایران را فراخوانده است تا به طور جدی و بدون پیش شرط در گفت گوها وارد شده تا اطمینان بین المللی درباره ماهیت منحصرا صلح آمیز برنامه هسته ای ایران حاصل شود. با توجه به این موضوع، از ژانویه تا اوایل سپتامبر ۲۰۱۲، شورای حکام قطعنامه GOV/۲۰۱۲/۵۰ را به تصویب درآورد که در آن در میان دیگر موضوعات، تصمیم گیری شد که همکاری ایران با درخواست های آژانس که با هدف رفع تمامی موضوعات برجسته، به منظور احیای اعتماد بین المللی به ماهیت کاملاً صلح آمیز برنامه هسته ای ایران ضروری و حیاتی است. شورای حکام همچنین تأکید کرد که ضروری است که ایران هرچه سریعتر رویکرد ساختارمندی برای حل موضوعات برجسته مرتبط با ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته ای اش جمع بندی و اجرا کند. که برای گام اول شامل، فراهم آوردن دسترسی آژانس به سایت های مربوطه ای که این سازمان درخواست کرده است، می باشد. از لحاظ این قطعنامه ها، در بین ژانویه ۲۰۱۲ و مه ۲۰۱۳، مقامات ایران و آژانس ۱۰ دوره گفت وگوها در وین و تهران از جمله سفر مدیر کل به تهران در ماه مه ۲۰۱۲ داشته اند. اگر چه، هیچگونه نتایج ملموسی حاصل نشده است.

۵. آژانس موفق نشده است همکاری اساسی با ایران در رفع موضوعات اساسی از جمله موضوعات مربوط به ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته ای ایران آغاز کند. از زمان گزارش پیشین مدیرکل، گفت وگوهای بیشتری با هدف جمع بندی سند رویکرد ساختارمند برگزار نشده است، البته دور دیگری از گفت وگوها برای ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۳ در وین برنامه ریزی شده است.

۶. به منظور احیای اعتماد بین المللی به ماهیت کاملاً صلح آمیز برنامه هسته ای ایران، ضروری است که رویکرد ساختارمند، آژانس را به انجام راستی آزمایی موثر، قادر سازد، به این مفهوم که آندسته از فعالیت های راستی آزمایی را انجام دهد که برای حمایت از نتایج معتبر و موثق لازم می داند. بنابراین، ضروری است که سند رویکرد ساختارمند به اندازه کافی برای کاهش هرگونه سوء تفاهمات احتمالی آتی بین آژانس و ایران در اجرای رویکرد ساختارمند شفاف باشد. آژانس به ایران تضمین داده است تا نگرانی های امنیتی ایران را در نظربگیرد و آژانس برای وارد کردن مدالیته های سند رویکرد ساختارمندی که این نگرانی ها را برطرف می کند تمایل خود را اعلام کرده است.

۷. مواردی که در ذیل به آنها اشاره می شود، دیدگاه های آژانس را درباره عناصر اصلی تشکیل دهنده سند رویکرد ساختارمندی شرح می دهد که دستیابی به توافق درباره آن تا کنون میسر نشده است:

• ضروری است تا آژانس به تمام مسائل برجسته بپردازد، نه اینکه تنها به مسائل مرتبط با ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته ای ایران پرداخته شود. بنابراین، این موضوع اهمیت دارد که سند رویکرد ساختارمند متمرکز شده بر مسائل برجسته در ضمیمه گزارش نوامبر ۲۰۱۱ مدیرکل (GOV/۲۰۱۱/۶۵) به وضوح به این حقیقت اشاره کند که دیگر مسائل برجسته ای هنوز باقی مانده که باید به طور جداگانه به آنها پرداخته شود؛

• همچنین مهم است که به منظور اطمینان از پوشش جامع و رفع هرگونه ابهام، تمام جوانب ابعاد احتمالی نظامی، همانطور که در ضمیمه گزارش نوامبر مدیر کل به آن اشاره شده است، به طور صریح در سند رویکرد ساختارمند ذکر شود؛

• آژانس نیازمند آن است که بتواند اطلاعات بیشتری را درخواست کند و فعالیت های تعقیبی را آنطور که ضروری می داند به انجام برساند. این فعالیت های تعقیبی در عین حال که نگرانی های امنیتی ایران را نیز در نظر می گیرد، نباید شامل محدودیت دسترسی به" تمام اطلاعات مرتبط، اسناد، سایت ها، مواد و پرسنل فعال در ایران" شود (GOV/۲۰۱۱/۶۹) ؛

• نباید از آژانس انتظار رود که در ابتدا تمام جزئیات چگونگی، زمان و مکان انجام فعالیت های راستی آزمایی را فراهم کند و البته آژانس نیز در چنین جایگاهی نیست.

• آژانس نیازمند آن است که قادر باشد به مسائلی که قبلا مورد بحث قرار گرفته نیز در صورت لزوم بازگردد؛

• آژانس آمادگی دارد تا در هر صورت و هرزمان که مناسب تشخیص دهد راستی آزمایی موثری باید به انجام برسد، اطلاعاتی را در اختیار ایران قرار دهد؛ و

• آژانس نیازمند آن است که بتواند راه حل رضایت بخش تمام مسائل مشخص شده در ضمیمه گزارش GOV/۲۰۱۱/۶۵ را مورد تأیید قرار دهد، پیش از آنکه عنوان شود دیگر اینها مسائل برجسته ای نیستند و به این صورت به شورای حکام گزارش شوند.

C. تأسیسات عنوان شده تحت توافقنامه پادمان های ایران

۸. ایران تحت توافقنامه پادمان های خود ۱۷ تأسیسات هسته ای و ۹ سایت خارج از تأسیسات را که در آنها مواد هسته ای به طور معمول مورد استفاده قرار می گیرد، به آژانس اعلام کرده است. علیرغم اینکه آژانس اطمینان دارد که فعالیت های صورت گرفته توسط ایران در برخی از تأسیسات در تناقض با قطعنامه های شورای حکام و شورای امنیت است، همانطور که در زیر به آن اشاره می شود، همچنان به تأیید عدم انحراف مواد اعلام شده در این تأسیسات و سایت های خارج از تأسیسات ادامه می دهد.

D. فعالیت های غنی سازی مرتبط

۹. ایران در تناقض با قطعنامه های شورای حکام و شورای امنیت فعالیت های غنی سازی مرتبط خود را در تأسیسات اعلام شده که در ذیل به آنها اشاره می شود، به حالت تعلیق در نیاورده است. تمام این فعالیت ها تحت پادمان های آژانس است و تمام مواد هسته ای، آبشارهای نصب شده و ایستگاه های تغذیه و تخلیه اورانیوم در این تأسیسات مشمول اقدامات نظارت وکنترل (محدودسازی) آژانس هستند.

۱۰. ایران اعلام کرده است که هدف از غنی سازی هگزافلوراید اورانیوم (UF۶) به صورت اورانیوم ِ۲۳۵ (U-۲۳۵) با غنای ۵ درصد، تولید سوخت برای تاسیسات هسته ای این کشور است؛ ضمن اینکه هدف از غنی سازی هگزافلوراید اورانیوم (UF۶) به صورت اورانیوم ۲۳۵ با غنای ۲۰ درصد تولید سوخت برای راکتورهای تحقیقاتی است.

۱۱. ایران از زمانیکه غنی سازی اورانیوم در تاسیسات هسته ای اعلام شده خود را آغاز کرده است در آن تاسیسات موارد زیر را تولید کرده است:

• ۹۷۰۴ کیلوگرم هگزافلوراید اورانیوم غنی شده به صورت اورانیوم ۲۳۵ پنج درصد (۷۴۴ کیلوگرم بیشتر از گزارش قبلی مدیر کل آژانس) که از آن ۶۷۷۴ کیلوگرم (۴۱۷ کیلوگرم بیشتر از گزارش قبلی مدیر کل آژانس) به شکل هگزافلوراید اورانیوم غنی شده به صورت اورانیوم ۲۳۵ پنج درصد باقی مانده اند و مابقی بیش از این حد فرآوری شده اند (چنانکه در پاراگراف های ۲۰،۲۶ و ۴۰ در ذیل شرح آن آمده است) ؛ و

• ۳۷۲.۵ کیلوگرم (با ۴۸.۵ کیلوگرم افزایش از زمان انتشار گزارش قبلی مدیر کل آژانس) هگزافلوراید اورانیوم غنی شده به صورت اورانیوم ۲۳۵ بیست درصد که از این مقدار ۱۸۵.۸ کیلوگرم (با ۳.۸ کیلوگرم افزایش از زمان گزارش قبلی مدیر کل آژانس) به شکل هگزافلوراید اورانیوم غنی شده به صورت اورانیوم ۲۰ درصد باقی مانده اند و مابقی، بیش از این حد فرآوری شده اند (چنانکه شرح آن در پاراگراف ۴۹ در زیر آمده است) .

D۱. نطنز

۱۲. کارخانه غنی سازی سوخت: کارخانه غنی سازی سوخت یک کارخانه غنی سازی سانتریفیوژی است که برای تولید اورانیوم با غنای پایین نهایتا تا سطح اورانیوم ۲۳۵ با غنای ۵درصد، ساخته شده و اولین بار در سال ۲۰۰۷ آغاز به کار کرده است. این کارخانه به دو بخش سالن تولید A و سالن تولید B تقسیم شده است. بنا بر اطلاعات طراحی که ایران ارائه کرده، سالن تولید A برای استقرار ۸ واحد هریک شامل ۱۸ آبشار، طراحی شده و مجموعا ۲۵هزار سانتریفیوژ در آن قرار می گیرد. در حال حاضر در یکی از واحدها سانتریفیوژهای نوع IR-۲m نصب شده، در پنج واحد سانتریفیوژهای نوع IR-۱ و در دو واحد دیگر هم سانتریفیوژی نصب نشده است. ایران همچنان باید اطلاعات طراحی سالن تولید B را ارائه دهد.

۱۳. ایران در یک پرسشنامه اطلاعات طراحی به روزرسانی شده به تاریخ ۲۹ جولای ۲۰۱۳، به آژانس اطلاع داد که قصد دارد تولیدات و پسماند واحدی که در آن آبشارهای IR-۲m نصب شده است را از تولیدات و پسماند واحدهایی که در آن ها آبشارهای IR-۱ نصب شده، جدا کند. ایران در نامه ای به تاریخ ۲۰ اوت ۲۰۱۳، به آژانس اطلاع داد که این اقدام « ذاتا موقتی» است.

۱۴. همانطور که در تاریخ ۲۴ اوت ۲۰۱۳ گزارش شده، ایران ۸۹ آبشار IR-۱ را به طور کامل و بخشی از یک آبشارIR-۱ را در سالن تولید A نصب کرده و اقدامات اولیه برای نصب ۳۶ آبشار دیگر IR-۱ نیز در این سالن تکمیل شده است. در آن تاریخ ایران اعلام کرده است که ۵۴ مورد از این آبشارها با هگزافلوراید اورانیوم طبیعی تغذیه شده اند.

۱۵. ایران به نصب سانتریفیوژهای نوع IR-۲m در یکی از واحدهای سالن تولید A ادامه داده است. همانطور که در تاریخ ۲۴ اوت ۲۰۱۳ گزارش شد، ۶ آبشار به صورت کامل با سانتریفیوژهای IR-۲m نصب شده و در حالت خلا به سر می برند و اقدامات اولیه نصب ۱۲ آبشار IR-۲m دیگر در این واحد نیز به اتمام رسیده است. نظیر گزارش همان تاریخ، هیچ یک از سانتریفیوژهای IR-۲m در کارخانه غنی سازی سوخت با هگزافلوراید اورانیوم طبیعی (UF۶) تغذیه نشده اند. ایران اعلام کرده است که عملکرد آبشارهای IR-۲m با استفاده از ۶ آبشاری که به طور کامل نصب شده اند، مورد سنجش قرار می گیرد.

۱۶. همانطور که پیشتر گزارش شده، آژانس تائید کرده است که مشابه گزارش ۲۱ اکتبر ۲۰۱۲، از زمان آغاز به کار این کارخانه در فوریه ۲۰۰۷،۸۵۶۴۴ کیلوگرم هگزافلوراید اورانیوم طبیعی به آن تزریق شده و در مجموع ۷۴۵۱ کیلوگرم هگزافلوراید اورانیوم طبیعی غنی شده تا سطح اورانیوم ۲۳۵ با غنای ۵درصد، تولید شده است. ایران برآورد کرده است که از تاریخ ۲۲ اکتبر ۲۰۱۲ تا ۱۰ اوت ۲۰۱۳، مجموعا ۲۴۹۴۶ کیلوگرم هگزافلوراید اورانیوم طبیعی به آبشارها تزریق کرده و در مجموع حدود ۲۲۵۳ کیلوگرم هگزافلوراید اورانیوم غنی شده تا سطح اورانیوم ۲۳۵ با غنای ۵درصد تولید کرده، که این مقدار، میزان تولید هگزافلوراید اورانیوم غنی شده تا سطح ۵درصد از زمان آغاز تولید را به ۹۷۰۴ کیلوگرم رسانده است.

۱۷. بر اساس نمونه های محیطی گرفته شده از کارخانه غنی سازی سوخت از فوریه ۲۰۰۷، و همچنین دیگر فعالیت های راستی آزمایی انجام شده، آژانس به این نتیجه رسیده است که این تاسیسات منطبق با پرسشنامه اطلاعات طراحی (DIQ) ارائه شده از سوی ایران، فعالیت کرده است.

۱۸. کارخانه غنی سازی آزمایشی سوخت: کارخانه غنی سازی آزمایشی سوخت (PFEP) یک تاسیسات تحقیقات و توسعه (R& D) و تولید اورانیوم آزمایشی با غنای پایین (LEU) است، که اولین بار در اکتبر ۲۰۰۳ عملیاتی شده است. این تاسیسات می تواند ۶ آبشار را در خود جای دهد و به دو بخش تقسیم شده، که یکی از این بخش ها برای تولید اورانیوم آزمایشی غنای پایین نهایتا تا سطح اورانیوم ۲۳۵ با غنای ۲۰درصد طراحی شده (آبشارهای ۱ و ۶) و بخش دیگر آن برای تحقیقات و توسعه (آبشارهای ۲،۳، ۴ و ۵) طراحی شده است.

۱۹. بخش تولید: همانطور که در تاریخ ۶ نوامبر ۲۰۱۲ گزارش شد، ایران در حال تزریق هگزافلوراید اورانیوم به دو آبشار مرتبط به هم (آبشارهای ۱ و ۶) که مجموعا ۳۲۸ سانتریفیوژ IR-۱ در آن ها وجود دارد، بوده است.

۲۰. آژانس تائید کرده است که، همانطور که در تاریخ ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۲ گزارش شد، از فوریه ۲۰۱۰ یعنی زمان آغاز تولید، ۱۱۱۹.۶ کیلوگرم از هگزافلوراید اورانیوم غنی شده تا سطح اورانیوم ۲۳۵ با غنای ۵درصد به آبشارهای بخش تولید این کارخانه تزریق شده، و مجموعا ۱۲۹.۱ کیلوگرم هگزافلوراید اورانیوم غنی شده تا سطح اورانیوم ۲۳۵ با غنای ۲۰درصد تولید شده است. ایران برآورده کرده است که از تاریخ ۱۶ سپتامبر ۲۰۱۲ تا ۱۶ اوت ۲۰۱۳، مجموعا ۳۳۵.۷ کیلوگرم از هگزافلوراید اورانیوم تبدیل شده به اورانیوم ۲۳۵ با غنای ۵درصد تولید شده در کارخانه غنی سازی سوخت به آبشارهای بخش تولید تزریق شده و تقریبا ۴۸.۷ کیلوگرم از هگزافلوراید اورانیوم غنی شده تا سطح اورانیوم ۲۳۵ با غنای ۲۰درصد تولید شده است. بنابراین میزان تولید هگزافلوراید اورانیوم غنی شده تا سطح اورانیوم ۲۳۵ با غنای ۲۰ درصد در کارخانه غنی سازی آزمایشی سوخت از ابتدای آغاز تولید، باید به ۱۷۷.۸ کیلوگرم رسیده باشد، که ۱۷۴.۶ کیلوگرم از آن از فرآیند خارج شده و مورد تائید آژانس قرار گرفته است.

۲۱. بخش تحقیقات و توسعه: از زمان گزارش قبلی دبیر کل، ایران به صورت مداوم هگزافلوراید اورانیوم طبیعی را به صورت تکی در سانتریفیوژهای نوع IR-۶s و گاه به صورت تکی و گاه به صورت آبشارهای با ابعاد مختلف به سانتریفیوژهای IR-۱، IR-۲m، IR-۴ و IR-۶ تزریق کرده است. سانتریفیوژ IR-۵ هم که به صورت تکی نصب شده، هنوز با هگزافلوراید اورانیوم طبیعی تغذیه نشده است.

۲۲. از تاریخ ۱۱ می ۲۰۱۳ تا تاریخ ۱۶ اوت ۲۰۱۳، مجموعا حدود ۴۶۰.۷ کیلوگرم هگزافلوراید اورانیوم طبیعی به سانتریفیوژهای بخش تحقیقات و توسعه تزریق شده، اما هیچ اورانیوم آزمایشی با غنای پایینی (LEU) به عنوان تولیدی از آن خارج نشده و آنچه به دست آمده، در پایان روند بازترکیب شده است.

۲۳. بر اساس تحلیل انجام شده بر روی نمونه های محیطی گرفته شده از کارخانه غنی سازی آزمایشی سوخت و دیگر فعالیت های راستی آزمایی انجام شده، آژانس به این نتیجه رسیده که تاسیسات همانگونه کار کرده است که ایران در پرسشنامه اطلاعات طراحی عنوان کرده بود.

D. ۲ فردو

۲۴. کارخانه غنی سازی سوخت فردو: کارخانه غنی سازی سوخت فردو بر اساس پرسشنامه اطلاعات طراحی به تاریخ ۱۸ ژانویه ۲۰۱۲، یک کارخانه غنی سازی سانتریفیوژی برای تولید هگزافلوراید اورانیوم غنی شده تا سطح اورانیوم ۲۳۵ با غنای ۲۰درصد و تولید هگزافلوراید اورانیوم غنی شده تا سطح اورانیوم ۲۳۵ با غنای ۵درصد است. هنوز لازم است ایران اطلاعات بیشتری در مورد این تاسیسات ارائه دهد، به خصوص در سایه اختلاف موجود میان کاربری که پیش از این ایران برای این تاسیسات اعلام کرده و کاربری که اکنون این تاسیسات دارد. این تاسیسات که اولین بار در سال ۲۰۱۱ عملیاتی شده، ۱۶ آبشار دارد که این آبشارها به طور مساوی بین واحد ۱ و واحد ۲ تقسیم شده اند و مجموعا ۲۹۷۶ سانتریفیوژ دارد. تاکنون، تمام سانتریفیوژ های نصب شده در این کارخانه از نوع IR-۱ هستند. ایران همچنان باید به اطلاع آژانس برساند که کدام یک از این آبشارها برای تولید اورانیوم ۲۳۵ با غنای ۵درصد استفاده می شود و یا کدامیک برای تولید اورانیوم ۲۳۵ با غنای ۲۰درصد.

۲۵. همانطور که در تاریخ ۲۶ اوت ۲۰۱۳ گزارش شد، ایران همچنان به تغذیه ۴ آبشار (متشکل از دو مجموعه از دو آبشار مرتبط به هم) واحد با هگزافلوراید اورانیوم غنی شده تا اورانیوم ۲۳۵ با غنای ۵درصد ادامه داده است. هیچ یک از ۱۲ آبشار دیگر در کارخانه غنی سازی سوخت فردو هنوز با هگزافلوراید اورانیوم تغذیه نشده اند.

۲۶. همانطور که پیشتر گزارش شد، آژانس تائید کرده است که نظیر گزارش مربوط به ۱۷ نوامبر ۲۰۱۲، از دسامبر ۲۰۱۱ که تولید آغاز شد، مجموعا ۷۶۹ کیلوگرم هگزافلوراید اورانیوم تبدیل شده به اورانیوم ۲۳۵ با غنای ۵ درصد تولیدی در کارخانه غنی سازی سوخت به آبشارهای کارخانه غنی سازی سوخت فردو تزریق شده و ۱۰۱.۲ کیلوگرم هگزافلوراید اورانیوم غنی شده تا اورانیوم ۲۳۵ با غنای ۲۰درصد تولید شده است. ایران برآورد کرده است که بین تاریخ ۱۸ نوامبر ۲۰۱۲ تا تاریخ ۱۶ اوت ۲۰۱۳، مجموعا ۶۵۳.۱ کیلوگرم هگزافلوراید اورانیوم غنی شده تا اورانیوم ۲۳۵ با غنای ۵ درصد به آبشارهای کارخانه غنی سازی سوخت فردو تزریق شده و از زمان آغاز تولید تقریبا ۹۳.۵ کیلوگرم هگزافلوراید اورانیوم غنی شده تا اورانیوم ۲۳۵ با غنای ۲۰درصد تولید شده، که ۱۸۶.۳ کیلوگرم از آن از روند تولید خارج شده و توسط آژانس مورد راستی آزمایی قرار گرفته است.

۲۷. بر اساس نتایج تحلیل انجام شده بر روی نمونه های محیطی گرفته شده در کارخانه غنی سازی سوخت فردو، و همچنین بر اساس دیگر اقدامات راستی آزمایی، آژانس به این نتیجه رسیده است که این تاسیسات منطبق با پرسشنامه اخیر اطلاعات فنی ارائه شده از سوی ایران فعالیت کرده است.

D. ۳ دیگر فعالیت های مرتبط با غنی سازی

۲۸. ایران هنوز به درخواست های آژانس برای توضیح در مورد اعلامیه این کشور مبنی بر تصمیم برای ساخت ۱۰ تاسیسات جدید غنی سازی اورانیوم که محل ساخت ۵ مورد آن ها مشخص شده، پاسخی واقعی نداده است. آژانس در برابر درخواستش از ایران در مورد اعلامیه این کشور در تاریخ ۷ فوریه ۲۰۱۰ مبنی بر به دست آوردن فناوری غنی سازی لیزری نیز اطلاعاتی دریافت نکرده است. در نتیجه عدم همکاری کامل ایران بر سر این موضوعات، آژانس نمی تواند این موارد را تائید کند و به طور کامل در مورد آن ها گزارش دهد.

E. فعالیت های بازفرآوری

۲۹. پیرو قطعنامه های شورای حکام و شورای امنیت، ایران ملزم به تعلیق فعالیت های بازفرآوری خود شامل تحقیقات و توسعه است. ایران اعلام کرده است که « فعالیت های بازفرآوری ندارد» .

۳۰. آژانس به نظارت خود بر استفاده از سلول های داغ در رآکتور تحقیقاتی تهران و تاسیسات تولید مولبدینیوم، یودین، و رادیو ایزوتوپ زنون ادامه داده است. آژانس در تاریخ ۱۱ اوت ۲۰۱۳، یک مرحله راستی آزمایی اقلام فیزیکی و یک مرحله هم راستی آزمایی اطلاعات طراحی در رآکتور تحقیقاتی تهران انجام داد، و همچنین در تاریخ ۱۳ جولای ۲۰۱۳ یک مرحله راستی آزمایی اطلاعات طراحی در تاسیسات تولید مولبدینیوم، یودین، و رادیو ایزوتوپ زنون انجام داده است. آژانس تنها در مورد رآکتور تحقیقاتی تهران، تاسیسات تولید مولبدینیوم، یودین، و رادیو ایزوتوپ زنون و دیگر تاسیساتی که به آن ها دسترسی داشته، می تواند تائید کند که هیچ فعالیت بازفرآوری در ایران در جریان نیست.

F- پروژه های مرتبط با آب سنگین

۳۱- به رغم قطعنامه های شورای حکام و شورای امنیت، ایران فعالیت خود در تمامی پروژه های مرتبط با آب سنگین، از جمله در اراک را تعلیق نکرده و همچنین ساخت ادامه دار رآکتور تحقیقاتی ایران (IR-۴۰) که تحت نظارت پادمان آژانس است و تولید آب سنگین در « کارخانه آب سنگین» که تحت نظارت پادمان آژانس نیست را ادامه داده است.

۳۲- رآکتور IR-۴۰: این رآکتور یک رآکتور ۴۰ مگاواتی تحقیقاتی آب سنگین است که می تواند ۱۵۰ مجموعه سوخت اورانیوم طبیعی را دربرگیرد.

۳۳ در ۷ آگوست ۲۰۱۳ آژانس اقدام به انجام یک راستی آزمایی اطلاعات طراحی کرده و مشاهده نمود که از زمان گزارش قبلی دبیر کل آژانس مخزن رآکتور در محلش نصب شده است. آژانس متوجه شد که تعداد زیادی از قطعات اصلی دیگر نیز هنوز نصب نشده اند، از جمله تجهیزات اتاق کنترل، ماشین تجدید سوخت و پمپ های خنک کننده رآکتور. ایران در زمان این راستی آزمایی به آژانس اطلاع داد حدود ۹۰ تن آب سنگین تولید کرده و نشان داد که آب سنگین کافی برای راه اندازی رآکتور IR-۴۰ را ندارد.

۳۴ از زمان گزارش قبلی مدیر کل آژانس ایران شروع به تولید قطعات یدکی سوختی حاوی مواد هسته ای برای رآکتور IR-۴۰ کرده است. (بند ۴۷ در زیر را ببینید) .

۳۵ در نامه ای مورخ ۲۵ آگوست ۲۰۱۳، ایران به آژانس اطلاع داد که « بر اساس پیشرفت عملی کارهای سخت و ساز، تاریخی که قبلاً برای افتتاح رآکتور IR-۴۰ اعلام شده بود، ممکن نیست و بنابراین افتتاح این رآکتور در سه ماهه اول سال ۲۰۱۴ نخواهد بود.

۳۶ به رغم وظایف ایران بر اساس بند اصلاح شده ۳.۱ مربوط به بخش عمومی ترتیبات کمکی توافقنامه پادمان، ایران از سال ۲۰۰۶ تاکنون، با وجود درخواست های مکرر آژانس، از قرار دادن یک پرسشنامه اطلاعات طراحی روزآمد برای رآکتور IR-۴۰ از سال ۲۰۰۶ اجتناب کرده است. در آن زمان این رآکتور در مراحل اولیه ساخت و ساز بود. در حالی که آغاز فعالیت های این رآکتور نزدیک است، نبود یک اطلاعات طراحی روزآمد تأثیر منفی روزافزونی بر توانایی آژانس برای راستی آزمایی طراحی آن تأسیسات و اجرای یک نظارت موثر می گذارد. آژانس به این اطلاعات در اسرع وقت نیازمند است تا بتواند اطمینان حاصل کند که تمامی مسیرهای انحراف شناسایی شده اند و اقدامات پادمانی مناسب و تجهیزات پادمانی ویژه ای به کار گرفته می شوند.

۳۷ کارخانه تولید آب سنگین: این کارخانه تأسیساتی برای تولید آب سنگین است که توان تولید سالانه ۱۶ میلیون تن آب سنگین هسته ای را دارد.

۳۸ به رغم تقاضاهای مکرر آژانس، که جدیدترین آن نامه ای به تاریخ ۱ آگوست ۲۰۱۳ بوده، ایران پس از بازدید ۱۷ اوت سال ۲۰۱۱ امکان دسترسی لازم آژانس را به « کارخانه تولید آب سنگین» فراهم نکرده است. در نتیجه، آژانس برای نظارت بر کارخانه تولید آب سنگین تنها به تصاویر ماهواره ای متکی است. بر اساس آخرین تصاویر ماهواره ای که در اختیار آژانس قرار گرفته اند، به نظر می رسد که کارخانه مزبور در حال ادامه فعالیت باشد. تاکنون، به رغم تقاضاهای مکرر آژانس، که آخرین آن نامه ای به تاریخ ۳۱ جولای ۲۰۱۳ بوده ایران به آژانس اجازه نمونه برداری از آب سنگین ذخیره شده در تأسیسات تبدیل اورانیوم (UCF) را نداده است. در نامه ای به تاریخ ۳ آگوست ۲۰۱۳، ایران درخواست آژانس برای بازدیدهای پیگیرانه از این کارخانه و نمونه برداری از آب سنگین ذخیره شده در تأسیسات تبدیل اورانیوم را « غیرموجه و درخواستی فراتر از توافقنامه پادمان های ایران» توصیف کرد.

G. تبدیل اورانیوم و تهیه سوخت

۳۹ علی رغم آنکه ایران متعهد به تعلیق تمام فعالیت های مرتبط با غنی سازی و پروژه های مرتبط با آب سنگین است در حال انجام فعالیت هایی در « مرکز تبدیل اورانیوم» ، « کارخانه پودر دی اکسید اورانیوم غنی شده» ، « کارخانه تولید سوخت» و « کارخانه ساخت صفحات سوخت» در اصفهان است که با تعهدات این کشور تناقض دارد، فارغ از اینکه این تأسیسات تحت نظارت پادمان های آژانس قرار دارند.

۴۰ از زمانی که ایران تولید و تبدیل سوخت را در تاسیسات اعلام شده خود آغاز کرده:

- ۵۵۰ تن هگزا فلوراید اورانیوم طبیعی را در مرکز تبدیل اورانیوم (یو سی اف) تولید کرده که ۱۲۲ تن از آن را به تاسیسات غنی سازی سوخت (FEP) منتقل کرده است؛

- ۵۳ کیلوگرم از هگزافلوراید اورانیوم را به پروسه توسعه و تحقیق تبدیل اورانیوم در مرکز یوسی اف تزریق کرده است و آن را تا ۳.۳۴ درصد به اورانیوم ۲۳۵ غنی کرده و ۲۴ اورانیوم را به شکل دی اکسید اورانیوم تولید کرده است؛

- ۱۸۵.۱ کیلوگرم هگزافلوراید ۲۰ درصد غنی شده به شکل اورانیوم ۲۳۵ را به پروسه تبدیل اورانیوم تاسیسات تولید صفحات سوخت در اصفهان تزریق کرده (۴۴.۳ کیلوگرم بیشتر از زمان گزارش قبلی مدیر کل آژانس) و ۸۷.۳ کیلوگرم اورانیوم را به شکل هکتا اکسید تری اورانیوم تولید کرده؛ و

- به راکتور تحقیقاتی تهران ۱۸ مجموعه سوخت حاوی اورانیوم ۲۳۵ غنی شده تا ۲۰ درصد منتقل کرده و همچنین دو مجموعه سوخت حاوی اورانیوم ۲۳۵ غنی شده تا ۳.۳۴ درصد به نیز به راکتور تحقیقاتی تهران منتقل کرده است.

۴۱ تاسیسات تبدیل اورانیوم (یو سی اف) : یوسی اف، نوعی تاسیسات مخصوص تبدیل است که از آن برای تولید هگزا فلوراید اورانیوم و دی اکسید اورانیوم طبیعی از کنستانتره سنگ معدن اورانیوم استفاده می شود. اینگونه برنامه ریزی شده است که در یو سی اف پودر دی اکسید اورانیوم نیز از هگزافلوراید اورانیوم ۲۳۵ غنی شده تا ۵ درصد تولید شود، شمش های فلزی اورانیوم از تترا فلوراید طبیعی و تحلیل رفته تولید شود و تترا فلوراید اورانیوم از هگزافلوراید اورانیوم تحلیل رفته تولید گردد.

۴۲ آژانس کماکان در حال رازیابی نتایج راستی آزمایی فهرست اقلام فیزیکی است که در آوریل سال ۲۰۱۳ در یو سی اف انجام شد.

۴۳ از زمان انتشار گزارش قبلی، ایران همچنان انجام فعالیت های توسعه و تحقیقی تبدیل اورانیوم که شامل استفاده از هگزافلوراید اورانیوم طبیعی برای تولید دی اکسید اورانیوم بوده را ادامه داده است. ایران در تاریخ ۱۷ آگوست ۲۰۱۳ اقدام به تولید ۱۲.۰۲ تن اورانیوم طبیعی به شکل دی اکسید اورانیوم از طریق تبدیل سنگ معدن اورانیوم کرده است. آژانس تایید کرده که ایران تا همان تاریخ، ۹.۶ تن اورانیوم طبیعی به شکل دی اکسید اورانیوم را به تاسیسات تولید سوخت منتقل کرده است.

۴۴ آژانس آنچه ایران در ارتباط با بازیافت مواد هسته ای که پس از سوراخ شدن یک مخزن ذخیره در سال گذشته روی کف سالن تأسیسات ریخت را تأیید کرده است.

۴۵ کارخانه پودر دی اکسید اورانیوم غنی شده: در نامه ای به تاریخ ۱۷ جولای ۲۰۱۳، ایران فرایند موجود که شامل تبدیل هگزافلوراید اورانیوم غنی شده به اورانیوم ۲۳۵ غنی شده تا ۵ درصد به منظور تولید پودر دی اکسید اورانیوم، به عنوان یک تأسیسات جدید را اعلام کرده است. ایران در نامه ای به تاریخ ۲۱ آگوست ۲۰۱۳، پرسشنامه اطلاعات طراحی اولیه برای این تأسیسات، که نام کارخانه پودر دی اکسید اورانیوم غنی شده را برای اشاره به آن به کار می برد را در اختیار ما قرار داد. در ۱۸ آگوست ۲۰۱۳، در خلال یک راستی آزمایی اطلاعات طراحی که در یو سی اف انجام شد ایران اشاره کرد که کارخانه پودر دی اکسید اورانیوم غنی شده تا پایان سال ۲۰۱۳ آغاز به کار می کند.

۴۶ کارخانه تولید سوخت: این کارخانه تأسیساتی برای ساخت مجموعه های سوخت های هسته ای برای رآکتورهای تحقیقاتی و برقی است.

۴۷ در تاریخ ۱۷ و ۱۸ آگوست ۲۰۱۳، آژانس اقدام به بازرسی و راستی آزمایی اطلاعات طراحی در کارخانه تولید سوخت کرد و تولید مداوم قرص سوخت برای راکتور IR-۴۰ با استفاده از UO۲ طبیعی ر ا تأیید کرد. چنانکه در بالا، در بند ۳۴ آورده شد، از زمان گزارش قبلی مدیر کل آژانس، ایران ساخت مجموعه های سوختی حاوی مواد هسته ای برای رآکتور IR-۴۰ را آغاز کرده است. تا تاریخ ۱۷ آگوست ۲۰۱۳، آژانس تأیید کرده که ایران ده مجموعه سوختی ساخته است که تمام آنها در کارخانه تولید سوخت ذخیره شده اند.

۴۸ تأسیسات تولید ورقه سوخت: این تأسیسات، تأسیساتی برای تبدیل هگرافلوراید اورانیوم غنی شده به اورانیوم ۲۳۵ بیست درصدی به U۳O۸ و تولید مجموعه های سوختی ساخته شده از ورقه های سوختی حاوی U۳O۸ هستند.

۴۹ همان طور که قبلاً گزارش شد، آژانس تأیید کرده تا تاریخ ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۲ مجموع ۸۲.۷ کیلوگرم هگرافلوراید اورانیوم غنی شده به اورانیوم ۲۳۵ بیست درصدی به فرایند تبدیل، تزریق و ۳۸ کیلوگرم اورانیوم به شکل U۳O۸ تولید شده است. ایران تخمین زده که بین ۲۷ دسامبر ۲۰۱۲ و ۶ آگوست ۲۰۱۳ مقدار ۱۰۲.۴ کیلوگرم UF۶ غنی شده تا اورانیوم ۲۳۵ به فرآیند تبدیل در تأسیسات تولید ورقه سوخت تزریق شده است، و ۴۹.۳ کیلوگرم اورانیوم به فرم U۳O۸ تولید شده است. این امر مجموع مقادیر هگزافلوراید اورانیوم غنی شده به اورانیوم ۲۳۵ بیست درصد که به فرآیند تبدیل تزریق شده را به ۱۸۵.۱ کیلوگرم و مجموع مقادیر اورانیوم به فرم U۳O۸ تولید شده را به ۸۷.۳ کیلوگرم می رساند. در ۱۹ آگوست ۲۰۱۳ آژانس تأیید کرد که ۱۰.۸ کیلوگرم اورانیوم به شکل ضایعات جامد و مایع نگه داشته شده است.

۵۰ آژانس تأیید کرده تا تاریخ ۱۹ آگوست ۲۰۱۳، ایران در تأسیسات تولید ورقه سوخت یک مجتمع سوختی آزمایشی و ۲۱ مجتمع سوختی از نوع TRR تولید کرده است. ۱۸ عدد از این مجموعه های سوختی، از جمله مجموعه آزمایشی به رآکتور تحقیقاتی تهران منتقل شده اند.

H. ابعاد نظامی احتمالی

۵۱- گزارش قبلی مدیر کل موضوعات برجسته مرتبط با ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته ای ایران و فعالیت هایی که ایران برای حل آن نیاز است را مشخص کرده است. از سال ۲۰۰۲ آژانس به طور فزاینده ای نگرانی خود درباره وجود احتمالی فعالیت های مرتبط هسته ای را اعلام کرده که این فعالیت ها سازمان های مرتبط نظامی را در بر می گیرد که شامل فعالیت های مرتبط به توسعه کلاهک هسته ای برای موشک است. ایران نگرانی های آژانس را نادیده گرفته، به خصوص در زمینه ای که ایران این نگرانی ها را بر اساس ادعاهای بی پایه تلقی کرده است.

۵۲- ضمیمه گزارش نوامبر ۲۰۱۱ مدیر کل (GOV/۲۰۱۱/۶۵) تحلیل تفصیلی درباره اطلاعاتی را فراهم کرده که نشان می دهد ایران فعالیت هایی را انجام داده است که با توسعه دستگاه انفجاری هسته ای ارتباط دارد. این اطلاعات که توسط آژانس ارزیابی شده معتبر است. از نوامبر ۲۰۱۱ آژانس اطلاعات بیشتری را به دست آورده است که تحلیل ضمیمه مذکور را تقویت می کند.

۵۳- در قطعنامه ۱۹۲۹ (۲۰۱۰) شورای امنیت بار دیگر بر التزام ایران به اتخاذ گام هایی که توسط شورای حکام در قطعنامه های GOV/۲۰۰۶/۱۴ و GOV/۲۰۰۹/۸۲ تعیین شده تاکید کرده و باید همکاری کاملی را با آژانس در تمامی موضوعات برجسته به خصوص آنهایی که باعث افزایش نگرانی درباره ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته ای ایران است انجام دهد که شامل فراهم کردن دسترسی بدون تاخیر به تمامی سایت ها، تجهیزات، افراد و اسناد مورد درخواست توسط آژانس است. همانطور که بالا در بخش B اشاره شده، همچنان برای آژانس آغاز کار واقعی با ایران در این زمینه ممکن نبوده است.

۵۴- پارچین: همانطور که در ضمیمه گزارش نوامبر ۲۰۱۱ مدیر کل اعلام شده است، اطلاعاتی که توسط کشورهای عضو برای آژانس فراهم شده است نشان می دهد که ایران یک مخزن مهار بزرگ انفجاری برای انجام آزمایش های هیدرودینامیکی ساخته است. این آزمایشات نشانه قوی درباره توسعه احتمالی تسلیحات هسته ای است. اطلاعات همچنین نشان می دهد که مخزن مهار در سال ۲۰۰۰ در سایت پارچین نصب شده است. مکان این مخزن در سایت پارچین در مارس ۲۰۱۱ شناسایی شد و آژانس در ژانویه ۲۰۱۲ درباره مکان این مخزن مهار به ایران اطلاع داده است.

۵۵- همانطور که پیشتر اعلام شد، تصاویر ماهواره ای نشان می دهد که از زمان نخستین درخواست آژانس برای دسترسی به این مکان فعالیت های گسترده تر و به دنبال آن تغییراتی را در این مکان صورت گرفته است. از زمان گزارش قبلی مدیر کل تغییرات چشمگیری در این سایت دیده نشده است.

۵۶- همانطور که پیشتر گزارش شد، ایران اعلام کرده که اتهام فعالیت های هسته ای در سایت پارچین « بی اساس» است و « همچنین فعالیت های اخیری که گفته می شود در نزدیکی مکان مورد علاقه آژانس صورت گرفته، هیچ ارتباطی به مکان مشخص شده توسط آژانس ندارد» . تا کنون، ایران تنها توضیحی برای جابه جایی خاک توسط کامیون ها ارائه کرده است که نشان می دهد به دلیل ساخت جاده جدید پارچین و آسفالت کردن صورت گرفته است.

۵۷- همانطور که آژانس برای ایران شفاف کرده است، با توجه به فعالیت های گسترده ای که ایران در مکان مذکور در سایت پارچین صورت داده و همچنان نیز ادامه دارد، زمانی که آژانس به این مکان دسترسی پیدا کند، توانایی آن برای انجام راستی آزمایی موثر به شدت تضعیف خواهد شد. در حالیکه آژانس به ارزیابی این موضوع ادامه می دهد، داشتن دسترسی به این مکان بدون تأخیر بیشتر ضروری است، همچنین لازم است تا ایران بدون وقفه بیشتر، همانطور که در ماه فوریه توسط آژانس درخواست شده بود، برای سوالات دقیق آژانس در ارتباط با سایت پارچین و کارشناسان خارجی، پاسخ هایی واقعی فراهم کند. اطلاعات طراحی

۵۸- به رغم توافقنامه پادمان و قطعنامه های مرتبط صادر شده از سوی شورای حکام و شورای امنیت، ایران ملزومات کد ۳-۱ از ترتیبات اجرایی بخش اول توافقنامه پادمان را اجرا نمی کند. این موضوع سطح اعتماد را در نبود دیگر تاسیسات هسته ای از بین می برد. نبود اطلاعات طراحی اولیه همچنین تاثیر مخالفی بر توانایی آژانس در بررسی طراحی تاسیسات را به وجود می آورد و مانع از اجرای موثر رویکرد پادمان می شود. این به خصوص درباره تاسیساتی که در زیر به آنها اشاره می شود مرتبط است.

۵۹- رآکتورهای تحقیقاتی: همانطور که در بالا (پاراگراف ۳۶) اشاره شد اطلاعات طراحی به روز شده برای رآکتور IR-۴۰ به صورت فوری مورد نیاز است همانطور که قبلا گزارش شده ایران به آژانس اطلاع داده است که ۴ رآکتور تحقیقاتی جدید در مرحله مقدماتی انتخاب موقعیت بوده و مکان های بالقوه قطعی در حال ارزیابی هستند و اطلاعات طراحی در این زمینه ارائه نکرده است.

۶۰- تاسیسات غنی سازی: همانطور که بالا اشاره شد (پاراگراف ۲۸) ایران اطلاعات طراحی مربوط به ساخت ۱۰ تاسیسات غنی سازی اورانیوم جدید خود از جمله ۵ تاسیساتی که سایت های آنها تصمیم گیری شده ارائه نکرده است. ۶۱- نیروگاه های هسته ای: پیروی گزارش هایی که در آن اعلام شده است ایران ۱۶ سایت را برای ساخت نیروگاه هسته ای مشخص کرده و در پاسخ به درخواست آژانس برای دریافت اطلاعات طراحی مربوطه و برنامه زمانی ساخت، ایران اعلام کرد که آژانس اطلاعات درخواستی را در طی زمان دریافت خواهد کرد.

J - پروتکل الحاقی

۶۲- برخلاف قطعنامه های مربوطه شورای حکام و شورای امنیت، ایران پروتکل الحاقی را اجرا نمی کند. تا زمانی که ایران همکاری لازم را به عمل نیاورد و از جمله پروتکل الحاقی را اجرا نکند، آژانس در موقعیتی نیست که عدم وجود فعالیت یا مواد هسته ای اعلام نشده در ایران را تایید کند.

K - سایر موضوعات

۶۳- در ۲۶ می ۲۰۱۳ آژانس در رآکتور سایت آب سنگین اصفهان راستی آزمایی اقلام فیزیکی انجام داد و وجود ۳۶ نمونه اولیه مجتمع های سوخت را که از کارخانه تولید سوخت برای آزمایش رسیده بود را بررسی کرد.

۶۴- در جریان بازبینی هایی که در ۱۱ آگوست ۲۰۱۳ انجام شد آژانس تایید کرده است که ۵ مجتمع سوختی که در ایران تولید شده و حاوی اورانیوم غنی شده تا ۳.۵ درصد و سپس غنی شده تا ۲۰ درصد بوده است در قلب رآکتور تحقیقاتی تهران قرار گرفته است. در همان تاریح آژانس شاهد بود که نمونه اولیه مجتمع سوخت IR-۴۰ در استخر سوخت مصرف شده در رآکتور تحقیقاتی تهران و پس از پرتوافکنی اولیه انبار شده است. این رویداد در اوایل سال ۲۰۱۳ بوده است.

۶۵- در نامه به تاریخ ۴ آگوست ۲۰۱۳ ایران به آژانس اطلاه داد که در هفته اول سپتامبر ۲۰۱۳ تاسیسات ترکیبی از کارخانه ساخت صفحات سوخت دریافت خواهد کرد که شامل ترکیبی از اورانیوم ۳۰۸ غنی شده تا ۲۰ درصد و آلومینیوم بوده که برای تولید ایزوتوب های Mo, Xe, I بوده که این پس از پرتوزایی صفحات در رآکتور تحقیقاتی تهران است.

۶۶- در تاریخ ۱۲ و ۱۳ آگوست ۲۰۱۳ آژانس بازرسی از نیروگاه اتمی بوشهر انجام داد که در آن زمان نیروگاه با ۱۰۰ درصد توان نامی خود در حال کار بود. ‬

L- خلاصه

۶۷. در حالیکه آژانس به راستی آزمایی عدم انحراف از مواد هسته ای اعلام شده در تاسیسات هسته ای و سایت های خارج از تاسیسات اعلام شده (LOF) از طرف ایران تحت توافقنامه پادمان ادامه می دهد، ایران شرایط لازم را برای همکاری فراهم نمی کند. از جمله پروتکل الحاقی را اجرا نمی کند بنابراین آژانس قادر به ارائه تضمین معتبر درباره عدم وجود مواد و فعالیت های هسته ای اعلام نشده از سوی ایران نیست و بنابراین نمی تواند نتیجه گیری کند که همه مواد هسته ای موجود در ایران در راستای اهداف صلح آمیز است.

۶۸. ایران همچنان توافقنامه اصلاحی کد ۳.۱ قراردادهای الحاقی بخش عمومی را، علی رغم اظهارات این آیین نامه در رابطه با ساخت رآکتورهای تحقیقاتی جدید، تأسیسات غنی سازی اورانیوم جدید، و رآکتورهای تولید برق جدید، اجرا نمی کند. به علاوه کمبود اطلاعات به روز طراحی مربوط به رآکتور IR-۴۰ همچنان تأثیری مخرب بر توانایی آژانس در تشخیص و بازبینی مؤثر طراحی تأسیسات و به کارگیری مؤثر رویکرد امنیتی دارد.

۶۹. برخلاف قطعنامه‎ های شورای حکام در نوامبر ۲۰۱۱ و سپتامبر ۲۰۱۲ و علیرغم ۱۰ دور گفت وگوهای فشرده میان آژانس و ایران از ژانویه ۲۰۱۲، دستیابی به توافقی در زمینه یک سند ساختاری ممکن نبوده است. دور بعدی گفت وگو میان تهران و آژانس برای ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۳ برنامه ریزی شده است. با توجه به ماهیت و حدود اطلاعات موثق در دسترس آژانس درباره ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته ای ایران، برای ایران ضروری و فوری است که بر اساس نگرانی های آژانس وارد گفت وگوها شود. ممکن نخواهد بود که آژانس مباحث مهم، شامل آنها که مربوط به ابعاد نظامی برنامه هسته ای ایران هستند را حل کند، مگر آن که ایران به الزامات آژانس مبنی بر اجرای بازرسی مؤثر پایبند باشد.

۷۰. فعالیت های مهم و گسترده ای که در مجموعه داخلی سایت « پارچین» انجام می گیرد و آژانس مکرراً درخواست دسترسی به آن را کرده است، به طور جدی توانایی آژانس در انجام بازرسی و راستی آزمایی موثر را تحت الشعاع قرار داده است. آژانس این درخواست خود را به صراحت تکرار می کند که ایران بدون تأخیر بیشتر، پاسخی حقیقی به پرسش های مفصل و جزئی آژانس مربوط به پارچین و متخصصین خارجی ارائه کند و دسترسی به محل فوق الذکر را فراهم نماید.

۷۱. مدیر کل همچنان از ایران می خواهد که توافقنامه پادمان و دیگر تعهدات خود را به طور کامل اجرا کند و با آژانس در زمینه دستیابی به نتایجی حقیقی و محسوس در همه موضوعات مهم و برجسته همکاری کند؛ همانطور که قطعنامه های شورای حکام و قطعنامه های الزام آور شورای امنیت ایجاب می کنند.

۷۲. مدیر کل به نحو مقتضی به گزارش های خود ادامه می دهد.