طبق حکم دادگاه فدرال کانادا که در سال ۲۰۱۷ صادر شده،  واعظ زاده  تا سال ۱۹۷۰ با ساواک همکاری داشته و تایید کرده که در حالی هشت‌هزار نفر را به این سازمان لو داده بود که می‌دانست آن‌ها با خطر شکنجه و اعدام مواجه هستند.

ساواک

منبع: مشرق