سالهاست که در مناظره های انتخابات ریاست جمهوری صحبت های اقتصادی و انواع برنامه ها از زبان فردی شنیده می شود که سابقه ی نظامی و مدیریتی روشن و قابل دفاعی دارد. زمانی که خبرگزاری ها و رسانه ها انتصاب محسن رضایی به عنوان معاون اقتصادی دولت جدید را منتشر کردند ، تلنگری جدی به پیش بینی های برخی اصحاب رسانه و عالمان اقتصادی خورد.

دکتر ابراهیم رئیسی این بار با در نظر گرفتن ضروریت های کشور و بدون تفکرات بسته ی درون محفلی شخصی را به عنوان معاون اقتصادی و دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا منصوب کرد که برنامه های شفاف اقتصادی برای حل مشکلات کشور دارد.

نگاهی به دهه شصت بیندازیم ؛ فرماندهان دفاع مردم ایران جوانانی بودند که تشنه ی اعتماد مافوق خود بودند. کسانی که با برنامه ریزی گره کر جنگ را باز کردند و پیروزهای فراوانی را برای ما به ارمغان آوردند. یادمان هست رهبر انقلاب در سخنانی فرمودند که خرمشهرها در پیش داریم نه در میدان جنگ بلکه در میدان اقتصاد! این سخن راهبردی امروز در اداره و تصمیم رئیس جمهور مجسم شده و انتخاب دکتر محسن رضایی مبشرِ ترسیم راهی روشن است.

باید بدانیم این انتخاب یعنی تجلی اراده ی باکری ها و همت ها در اقتصاد کشور. این انتخاب نوعی تعهد به تصمیمات اقتصادی صحیح است. رضایی در مناظره ها و در برنامه های انتخاباتی خود گفت من شخصی نیستم که کارشناسان را به خودم ستجاق کنم بلکه کارشناس اقتصادی هستم ، پس در این انتخاب اول یک متخصص به صندلی معاونت اقتصادی رسیده و دومین نکته پررنگ بودن و نیز سفافیت برنامه اقتصادی اوست. رضایی در تلاش است تا راهکارهای نوین و دقیقی را به عرصه وارد کند.

با حضور دولتی جهادی که پس از رای اعتماد به سرعت کار خود را آغاز نموده ، عنصر سوم خودنمایی می کند و آن برابر بودن انرژی و توان بخش اقتصادی و اجرایی دولت است. این تصمیم بدون شک راهگشا خواهد بود و کمک می کند تا دولت با برنامه وشفاف عمل کند و دست آخر باید این نکته را دریابیم که محسن رضایی در برنامه های خود گفت :"سعی میکنیم اشتباه نکنیم و اگر اشتباه کردیم ، شفاف و صادق از مردم پوزش می طلبیم" که نکته ای ارزشمند است. ارتباط صحیح و خلاقانه با بخش خصوصی و نیز برنامه ریزی برای کنترل تورم و همچنین اقتصاد خانواده بدون شک در برنامه های تیم اقتصادی دولت هست و باید گفت در یک دهه اخیر با پخته شدن برنامه های اقتصادی رضایی و همراهانش روزهای خوشی برای اقتصاد ایران متصور است.