به گزارش پارس به نقل از تسنیم، به موجب طرح الزام دولت به عمل متقابل در قبال کشورها و سازمان هایی که از فعالیت رسانه ای ایرانی جلوگیری می کنند، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف می شود از فعالیت رسانه های گروهی کشورها و سازمان هایی که مانع فعالیت خبرنگاران و نمایندگی های خبری ایران می شوند، جلوگیری کنند.

متن این طرح به شرح ذیل است:

عنوان: الزام دولت به عمل متقابل در قبال کشورها و سازمان هایی که از فعالیت رسانه های ایرانی جلوگیری می نمایند

مقدمه (دلایل توجیهی) :

اصل آزادی اطلاعات و مطبوعات را می توان پس از جنگ جهانی دوم در نظام بین المللی مشاهده نمود. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در همان اولین اجلاس خود در سال ۱۹۶۴ چنین اعلام داشت که" آزادی اطلاعات یکی از حقوق بنیادین بشر و زیربنای همه آزادی هایی است که ملل متحد نسبت به آن اهتمام می ورزند" .

در این خصوص ماده ۱۹ اعلامیه حقوق بشر چنین اعلام می دارد" هرکس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقیده خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد" .

همچنین براساس بند ۲ میثاق حقوق مدنی و سیاسی" هرکس حق آزادی بیان داردو این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قیبل بدون توجه به سرحدات خواه به طور شفاهی یا به صورت نوشته یا چاپ یا به صورت هنری یا هر وسیله دیگر به انتخاب خود می باشد" .

این درحالی است که از ساعت ۱۰ صبح مورخ ۲۴ مهر ۱۳۹۱ جمع کثیری از مخاطبان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران از دریافت تعدادی از شبکه های برون مرزی سازمان صدا و سیما محروم شده اند که برخلاف موازین بین المللی می باشد.

موضوع طرح: ماده واحده- به موجب این قانون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است کشورها و سازمان هایی که برخلاف قراردادهای فیمابین، پروتکل بین المللی و در مغایرت با آزادی بیان و جریان آزاد اطلاع رسانی اقدام به قطع برنامه های شبکه های برون مرزی سازمان صدا و سیما برروی ماهواره کرده یا مانع فعالیت خبرنگاران و نمایندگی های خبری جمهوری اسلامی ایران می شوند، به عنوان عمل متقابل از فعالیت رسانه های گروهی آن کشورها یا سازمان ها در قلمرو جمهوری اسلامی ایران جلوگیری نماید.

فهرست دولت ها و سازمان های مشمول عمل متقابل توسط کارگروهی متشکل از دادستانی کل کشور، وزرای خارجه، اطلاعات و فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان صدا و سیما تعیین می گردد.

تبصره ۱- اقدامات کشورهای موضوع این قانون که منشأ آن قبل از تصویب این قانون بوده نیز مشمول همین قانون خواهد بود.

تبصره۲- آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت دوماه توسط وزارت خانه های اطلاعات، امورخارجه و فرهنگ وارشاد اسلامی با همکاری سازمان صدا و سیما تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.