به گزارش پارس نیوز، مجلس شورای اسلامی هفته آینده در روزهای (یکشنبه،سه‌شنبه و چهارشنبه) جلسه علنی دارد که دستور کار نمایندگان در این 3 روز به شرح زیر است.

** ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه نحوه استفاده نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش)

**ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در مورد طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولید و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم

**گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو

**گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در مورد طرح اصلاح ماده 3 و الحاق یک ماده به قانون نحوه پیگیری تحقیق تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

**گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح اصلاح ماده 60 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

**گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه معافیت وزارتخانه ها و موسسات دولتی از پرداخت هزینه های ثبتی

**گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد رد طرح دهیاری‌ها

**گزارش کمیسیون  اقتصادی در مورد طرح استفساریه ماده 36 قانون رفع موانع تولید و رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

**گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح استفساریه بند 2 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد لایحه مدیریت حوادث غیر مترقبه کشور

** گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح بند 3 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات بعدی آن

**گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه اهداف وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان طرح الحاق دو تبصره به بند "د" ماده 88 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

**گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه تشکیل وزارتخانه رفاه و تامین اجتماعی و کار و تعاون

**گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران

**گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح استفساریه جزء 6 بند 3 ماده 88 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

**گزارش کمیسیون انرژی در مورد طرح الزامات اجرایی توزیع و عرضه سوخت  CNG در کشور

**گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس در مورد طرح الحاق یک تبصره به ماده 98 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

**گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شورا در مورد طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی تعداد نمایندگان آنها

**گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه حمایت از محیط بانان و جنگلبانان

**گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد طرح  اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران