به گزارش پارس نیوز، 

در جلسه علنی روز شنبه مجلس و در ادامه بررسی رای اعتماد به وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی و محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس در موافقت با رای اعتماد به اسلامی گفت: ایشان از نیروهای انقلابی و جهادی است هر جایی که مسئولیتی را بر عهده داشته موفق عمل کرده، آقازاده نیست و از طرف جریان و حزبی نامزد وزارت راه و شهرسازی نشده است و به خاطر توانمندی هایش مورد اعتماد رئیس جمهور قرار گرفته است.

وی ادامه داد: کسی که این مسئولیت را بر عهده می گیرد باید دانش و توانایی لازم را داشته باشد ایشان مدرک مهندسی راه و ساختمان خود را از یکی از دانشگاه های معتبر کسب کرده اند و توانایی انجام امور مهم را دارند.

وی با اشاره به تاکید اسلامی بر لزوم شایسته سالاری گفت: در کشور ما کمبود ۴.۵ میلیون واحد مسکونی وجود دارد، ۲۰ میلیون از جمعیت کشور در بافت های فرسوده زندگی می کنند؛ بنابراین باید سالی یک واحد مسکونی تولید شود اما در بهترین شرایط ۴۰۰ هزار واحد مسکونی ساخته می شود.

رئیس کمیسیون عمران با بیان اینکه موضوع مسکن در اولویت برنامه های اسلامی قرار دارد، گفت: ۵۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام در کشور وجود دارد که با اوراق مشارکت و اسناد خزانه نمی توان این پروژه ها را به اتمام رساند، مگر اینکه ایده آقای اسلامی مبنی بر استفاده از فاینانس داخلی و خارجی اجرایی شود.

وی همچنین گفت: مهندسان ساختمانی منتظرند تا آقای اسلامی به وزارت راه و شهرسازی بیاید.