به گزارش پارس نیوز، 

جلسه نوبت عصر امروز شنبه مجلس شورای اسلامی برای بررسی رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی تعاون کار و رفاه اجتماعی، صنعت معدن و تجارت، اقتصاد، راه و شهرسازی ساعت ۱۳:۱۵ آغاز شد و تا ساعت ۱۷:۱۵ دقیقه به طول انجامید.

مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس به مدت یک ساعت اعلام تنفس کرد تا در نوبت شامگاهی و از ساعت ۱۸:۱۵ دقیقه، شریعتمداری وزیر پیشنهادی تعاون کار و رفاه اجتماعی از برنامه های خود دفاع کند.