به گزارش پارس نیوز، 

سید محمد حسینی وزیر اسبق ارشاد طی توییتی درباره برگزار نشدن نمایشگاه مطبوعات برای دومین بار در دولت روحانی، نوشت:

حسینی