به گزارش پارس نیوز، 

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه اتهامات و ادعا‌های مطرح شده توسط آمریکایی‌ها در توجیه تعطیلی سرکنسولگری آن کشور در بصره را ناموجه، بی مورد و فرافکنی آشکار خواند و اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران هرگونه تعرض به دیپلمات‌ها و اماکن دیپلماتیک را محکوم می‌کند و توجیه مضحک بسته شدن سرکنسولگری آمریکا در بصره که در پی روز‌ها و هفته‌ها تبلیغات و پیشگویی و ایراد اتهامات واهی به ایران و نیرو‌های عراقی انجام شد را فراری به جلو و اقدامی فرافکنانه و مشکوک می‌داند.

قاسمی افزود: اگرچه شواهد و قراین متعددی از دخالت پیدا و پنهان عوامل خارجی در حمله وحشیانه به سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در بصره وجود دارد، اما توجیهات کودکانه مقامات آمریکایی برای ماجراجویی و القاء ناامنی در عراق و فشار به دولت این کشور در پس این نمایش بخوبی عیان بوده که البته اقدامی مذموم و کاملا محکوم است.