پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- علیرضا کمیلی- به جد معتقدم اگر بجای دولت کنونی دولتی اصولگرا روی کار بود هنوز درگیری های خیابانی وجود داشت و متاسفم که اعتراف کنم اصلاح طلبان علیرغم شعارها، غیرمدنی تر عمل می کنند و هر وقت بخواهند عده ای که اتفاقا درد واقعی ندارند! را به خیابان می ریزند و کشور را بدون دستاورد برای مردم بهم می ریزند!

کلا این ژست بی مسئولیتی یا فرافکنی خیلی بچه گانه است که مثلا خودمان تلگرام را فیلتر کنیم بعد خودمان بگوییم نباید بشود یا قانون بگذاریم و بدان پایبند نمانیم و کف خیابان تعداد خودمان را ثابت کنیم!

این موضع از منظر عقلانیت اجتماعی و رفتار مدنی است و نه منظر پوچ سیاسی که در آنجا اصلا صنمی ندارم.