پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- محسن مهدیان- کسانی که با فیلتر تلگرام مخالفت می کنند دچار یک اشکال جدی اند.

اشکال چیست؟ تقلیل آشوب‌ها.  

اگر ماجرای آشوب ها را درست تحلیل نکنیم احتمالا مساله فیلترینگ و مواردی شبیه بدان برایمان حل نمی شود.

متاسفانه برخی در «دولت» و «مجلس» ماجرای آشوب ها را تقلیل داده اند و برای همین نمی توانند ضرورت فیلترینگ را متوجه باشند.

ماهیت آشوب ها بر حسب گزارش های رسمی دولتی در سه‌سطح قابل جمع بندی است.

اول وجه اقتصادی و مردمی اعتراضات است. این وجه در دو ساعت اول تجمع مشهد خودش را نشان داد ولاغیر.

سطح دوم وجه وندال آن است که زائیده شبکه های اجتماعی است.  دقت فرمایید که ۹۰ درصد دستگیرشدگان زیر ۲۵ سال سن داشتند. جنس شعارهایشان نیز کاملا نشان میداد که اعتراض شان دچار کوری و گیجی ساختاری است.

وندالیسم نتیجه سبک زندگی بی هویتی است که شبکه های اجتماعی می سازند.

سطح دوم بیشتر در شهرهای بزرگ از جمله تهران خودش را نشان داد.

سطح سوم نیز امنیتی است که بیشتر در شهر های کوچک بود و مشخصا از تسلط نفاق و ضدانقلاب در این تجمعات حکایت داشت و مشاهده کردیم که از همان ابتدا قرمز و خشن برگزار می شد.

این سطح نیز بر بستر شبکه های

اجتماعی سوار شدند.

به‌جز سطح اول، دو سطح دیگر اغتشاشات این فهم را ایجاد می کند که باید شبکه های اجتماعی کنترل پذیر باشد.

دوستان ظاهرا آگاهانه یا ناآگاهانه ماجرای اغتشاشات را به سطح اول «تقلیل» داده اند لذا اهمیت کنترل شبکه های اجتماعی را متوجه نیستند.

به این فهم‌ مدیریت شبکه اجتماعی تلگرام اگر با سیستم امنیتی کشور همکاری کند، فیلترینگ ضرورت ندارد. در غیر اینصورت نظام باید به فکر شبکه اجتماعی جایگزین باشد و بحث فیلترینگ تلگرام و مواردی شبیه آنرا جدی تر دنبال کند.

البته شبکه اجتماعی جایگزین، باید به جهت امکانات قابل رقابت با نمونه های موجود باشد.

ماجرای تقلیل گران مفصل است. تقلیل‌گرائی خاص تکنوکرات‌هاست که با هرنوع تقابل صریحی مخالفند. در اینباره خواهم نوشت.

تقلیل‌گران و مخالفت با فیلتر تلگرام کسانی که با فیلتر تلگرام مخالفت می کنند دچار یک اشکال جدی اند. اشکال چیست؟ تقلیل آشوب‌ه

فیلترینگ تلگرام به زبان ساده

۱.در ایام آشوب درخواست ساده و منطقی همه بستن آمد نیوز «بود» یا «نبود»؟

اگر نبود باقی متن بکارتان نمی آید.

اگر بود بریم «بند دوم»

۲. اگر مدیریت تلگرام حاضر نبود با آمدنیوز برخورد کند راه حل شما چیست؟

پذیرفتن‌ناامنی بیشتر یا تحدید مدیریت تلگرام؟

بله. درس حدس زدید.

۳. برخورد با تلگرام برای چه روزیست؟ همان روز آشوب یا قبلش؟ آشوب را فقط روز آشوب دانستیم؟ مقدمات آشوب را ندیدیم؟

می دانیم این روش بهترین روش نیست. اما اگر به کل هدف نرسیدیم، هدف را رها کنیم؟ منطقی است؟  ۵ درصد هم موثر بود باید کنارش گذاشت؟

با آزادی مخالف نیستیم. اما اگر رسانه ای را ضدامنیتی تشخیص دادیم‌حکمش چیست؟ امنیت را فدای چه کنیم، میارزد؟ قیمت امنیت را چند گرفتیم؟

تشخیص امنیتی بودن یا نبودن یک رسانه با کیست؟ «من و شما» یا یک نهاد امنیتی؟

حرف آخر؛ این همه درست. اما آقایان توجه داشته باشند که چوب کم کاری و بی تدبیری های گذشته شان را باید مردم بخورند.